Handels- en Ambachtsregister. Overdracht 2007.

Identifier
BE / ARA2-AGR2 / 545-443
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 545-443
Dates
1 Jan 1944 - 31 Dec 2003
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

3865 nrs. (140 l.m.) voor het handelsregister; 1218 nrs. voor het ambachtsregister.

Creator(s)

Scope and Content

Dit bestand valt uiteen in twee grote onderdelen. We noteren vooreerst de dossiers van het handelsregister. Deze dossiers zijn op hun beurt onderverdeeld in twee reeksen. Een eerste reeks wordt gevormd door de dossiers met de nummers 161841 tot 322097, geopend tussen 1944 en september 1964. Het gaat om formulieren zoals verklaringen van inschrijving, van wijziging, van overdracht, van stopzetting, … van de activiteiten van de handelsonderneming. De dossiers vanaf het nummer 322097 (geopend tussen oktober 1964 en 2003) worden vandaag nog bewaard door de Rechtbank van Koophandel; de toegangen (steekkaartensystemen) bevinden zich vandaag echter wel al in ARA2-AGR2. De tweede reeks dossiers van het handelsregister beslaat de periode oktober 1964 tot 2003. Het betreft hier uitsluitend de schrappingen uit het handelsregister naar aanleiding van verklaringen van overlijden of stopzetting van het bedrijf, en de eventuele gevolgen ervan (vb. overdracht, verplaatsing van de handelsactiviteit). De vooroorlogse dossiers van het handelsregister (geopend voor 3 september 1944) zijn zoals aangegeven vernietigd. Dit deelbestand bevat echter wel een gedeeltelijke kopie van het oude steekkaartensysteem dat fungeerde als toegang op de dossiers. Deze fiches bevatten beknopte maar essentiële informatie zoals de naam, voornaam, geboortedatum van de handelaar, de begindatum en vestigingsplaats van de onderneming, alsook de datum van het eventuele beëindigen of veranderen van de handelsactiviteit. Een tweede grote onderdeel van dit bestand wordt gevormd door de dossiers van het Ambachtsregister. Deze dossiers bevatten informatie over ondernemingen die in essentie arbeid in plaats van goederen leverden, en zich (sinds 1958) moesten inschrijven als ‘ambachtsonderneming’. Dit bestand bevat de dossiers geopend in de periode 1971-2003.

Finding Aids

  • Er bestaan verschillende steekkaartensystemen en overdrachtslijsten. Opzoekingen worden echter gedaan door het personeel van ARA2-AGR2. Onderzoekers dienen vooraf een zo informatief mogelijke aanvraag te sturen naar agr_ar_2@arch.be .

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.