Emissiebank te Brussel. Activiteiten en liquidatie.

Identifier
BE / ARA2-AGR2 / 545-258
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 545-258
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1946
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

411,8 s.m.

Creator(s)

Scope and Content

Dit bestand (dat zeer relevant is voor de studie van de plundering van goederen en vermogens van Joden tijdens de oorlog) bevat grote series dossiers, briefwisseling en boekhoudkundige overzichtsstukken, die dateren van zowel tijdens als net na de Tweede Wereldoorlog en die betrekking hebben op de werking en de liquidatie van de Emissiebank. De ongeveer 31000 Dossiers Centralisés (met “C”-nummer) bevatten informatie over de liquidatie en het beheer van de rekeningen van bedrijven bij de Emissiebank en aanverwante banken. Sommige personen of bedrijven, wiens bezittingen of onderneming onder beheer van een Verwalter werd geplaatst, hebben eveneens een zgn. AWG-dossier (waarbij AWG staat voor Allgemeine Warenverkehrsgesellschaft). Verder bevat het bestand nog informatie over rekeningen op naam van Joden bij gekende roofbanken als de Hansabank, Westbank, etc. Het bestand is op moment van schrijven evenwel niet genummerd, niet geïnventariseerd, en daarom (afgezien van enkele reeksen) zeer moeilijk toegankelijk.

Finding Aids

  • Er bestaat slechts een rudimentaire plaatsingslijst (uit 2014) van een deel van het bestand. Zoeken op naam in de “C”-dossiers is mogelijk aan de hand van de verschillende kaartsystemen; daarnaast bestaan er ook overzichtslijsten van deze dossiers. Verder is er een (niet gepubliceerde, eigentijdse) lijst van de dossiers van de AWG.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.