Archief Israëlitische Gemeente van Antwerpen Shomre Hadas.

Identifier
BE / Shomre Hadas / 2
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 2
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

170 nrs.

Creator(s)

Scope and Content

In dit bestand treffen we ten eerste typische algemene stukken aan zoals statuten, ledenlijsten en ledenfiches, stukken in verband met de verkiezing van de Raad van Beheer en het Consistorium, notulen van de Raad van Beheer en de algemene en buitengewone ledenvergaderingen, personeelsdossiers, stukken inzake het beheer van de gebouwen (o.a. dossiers inzake verbouwingen, administratie van gas en centrale verwarming, …) en boekhoudkundige stukken (o.a. algemeen inzake inkomsten en uitgaven maar ook in verband met slachtgeld, zitplaatsen in de synagogen, …). De correspondentie is onderverdeeld in dossiers met algemene briefwisseling, correspondentie van de verschillende functies en organen van Shomre Hadas (o.a. het Rabbinaat, de functionarissen, de afdeling begrafenissen) en specifieke briefwisseling (o.a. met het Centraal Beheer van Joodse Weldadigheid en Maatschappelijk Hulpbetoon, de Conference on Jewish Material Claims against Germany, met officiële instellingen, andere verenigingen en bedrijven, …). Ten tweede noteren we ook stukken inzake het beheer van de (begrafenisvereniging) Hevra Kadisha (o.a. concessieovereenkomsten, foto’s, diverse dossiers) en de Moriah-synagoge (o.a. over verbouwingen). Het bestand bevat eveneens reeksen verklaringen van religieuze aard (vb. huwelijken), stukken en foto’s inzake de naamsverandering van de synagoge aan de Van den Nestlei tot Synagoge Romi Goldmuntz, het eeuwfeest van de Joodse gemeente, het overlijden van rabbijn Medalie, alsook diverse contracten, krantenknipsels, foto’s, ‘varia’ (o.a. inzake huwelijk, bar mitzvot, kashrut, de sluiting van Mahon Rav Amiel, de Tachkemonischool, …) enz.

Finding Aids

  • V. VANDEN DAELEN, Archief Israëlitische Gemeente van Antwerpen Shomre Hadas. Systematische inventaris, Antwerpen, Instituut voor Joodse Studies – Israëlitische Gemeente van Antwerpen Shomre Hadas, 2004.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.