Archief Verenigde Israëlitische Gemeenten van Antwerpen.

Identifier
BE / Shomre Hadas / 1
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 1
Dates
1 Jan 1944 - 31 Dec 1978
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

91 nrs.

Creator(s)

Scope and Content

Dit bestand bevat vooreerst typische algemene stukken zoals statuten, ledenlijsten, stukken inzake verkiezingen van de Beheerraad en andere bestuursorganen, reeksen notulen van vergaderingen van de Beheerraad en aanverwante commissies en boekhoudkundige stukken (journaals, grootboeken, kasboeken, reeksen bewijsstukken, obligaties, …). De correspondentie valt grotendeels onder te verdelen in dossiers met algemene briefwisseling, correspondentie van de verschillende organen en functies (o.a. het Rabbinaat, de Sociale Dienst, diverse functionarissen,…) en specifieke briefwisseling (o.a. met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, de Conseil des Associations Juives de Belgique, andere verenigingen, overheidsinstellingen, firma’s, …). Ten tweede noteren we stukken gevormd door de Hevra Kadisha (begrafenisvereniging), waaronder notulen, correspondentie, formulieren, diverse dossiers (o.a. over opgravingen, lijkenvervoer, aanvragen voor ontgravingen, overbrenging van overledenen naar Israël, …), boekhoudkundige stukken en enkele foto’s. Daarnaast vinden we nog stukken inzake de opgelopen oorlogsschade (o.a. correspondentie inzake oorlogsschade en restauratie van de synagoge en andere gebouwen, notulen van de Bouwcommissie), de inwijding van de synagogen aan de Van den Nestlei en aan de Bouwmeesterstraat (o.a. notulen, brochures, krantenknipsels, briefwisseling, foto’s, …), evenals verklaringen van religieuze aard (vb. van huwelijken, inschrijving), huwelijksboekjes (voor- en naoorlogs), een dossier over de “speciale commissie ter bestrijding der handelsbetrekkingen van Joden met Duitsland”, …

Finding Aids

  • V. VANDEN DAELEN, Archief Verenigde Israëlitische Gemeenten van Antwerpen (1944-1958). Systematische inventaris, Antwerpen, Instituut voor Joodse Studies – Israëlitische Gemeente van Antwerpen Shomre Hadas, 2004.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.