3de afdeling.

Identifier
BE / PAWV / 3de afdeling
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 3de afdeling
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

?

Creator(s)

Scope and Content

In het deelbestand 1905-1925 noteren we, onder de rubriek “Afgescheiden erediensten”, het pak 5839 betreffende “algemene zaken” (1901-1922) met mogelijk relevant materiaal. Het pak nr. 5840 bevat een (sub)dossier nr. 20418 “Israëlitische eredienst” (1907-1912). In pak nr. 5841 vinden we eveneens twee (sub)dossiers in verband met de joodse eredienst in Oostende: nr. 87605 (periode 1886-1892) en nr. 10807 (1902-1904). In deelbestand 1926-1929 vinden we in pak 6434 twee relevante (sub)dossiers: nr. 20172 bevat weddestaten van o.a. de joodse geestelijken te Oostende (1907); nr. 33566 bevat eveneens stukken in verband met de weddes en ‘duurtetoeslag’ van de “afgescheiden erediensten” (1919-1925). Deelbestand 1949-1950 bevat in pak 725 een dossier 143/75 inzake herstellings- en onderhoudswerken, naar aanleiding van oorlogsschade, aan de synagoge te Oostende.

Finding Aids

  • (niet-gepubliceerde) inventaris, grotendeels ingevoerd in de databank van het Provinciaal Archief.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.