Dienstarchief Secretarie.

Identifier
BE / SAO / SAD 521
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • SAD 521
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1994
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

1632 nrs.

Creator(s)

Scope and Content

Onder nr. 1409 vinden we een dossier “Joden”, dat hoofdzakelijk briefwisseling bevat inzake de uitvoering van de anti-Joodse maatregelen tijdens de bezetting (zoals het inperken van de toegang tot stadsdiensten voor Joden). Er zijn eveneens diverse lijsten in terug te vinden – o.a. van Oostendse Joden, van Oostendse Joden die onroerend goed en/of handelszaken bezaten, van “Joodse eigendommen” toebehorend aan mensen van Joodse afkomst die niet in Oostende woonden, … Dit dossier beslaat de periode 1941-1942. Dossier nr. 303 bevat briefwisseling (periode 1941-1944) inzake de registratie van vreemdelingen, onder andere vreemdelingen met een ‘vijandige’ nationaliteit, en hun vermogens. Het gaat onder meer om enkele Joodse Sovjetburgers en Duitsers, die al in het reeds vernoemde dossier nr. 1409 voorkomen.

Finding Aids

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.