Archief van rector Honoré Van Waeyenbergh.

Identifier
BE / AKUL / RVW
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • RVW
Dates
1 Jan 1817 - 31 Dec 1971
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

12829 nrs.

Creator(s)

Scope and Content

In dit bestand noteren we vooreerst de stukken die betrekking hebben op het Tweede Vaticaans Concilie. Nrs. 723 en 745/5 (1964-1965) bevatten respectievelijk werkdocumenten en de definitieve conciliebesluiten inzake niet-christelijke godsdiensten (“de ecclesia habitudine ad religiones non-christianas” beter bekend als Nostra Aetate). Nr. 1714 (1936) bevat een brief van het Katholiek Bureau voor Israël. Onder nr. 1731 vinden we een dossier over racisme en nationalisme. Ten slotte vermelden we nog het dossier nr. 8189 (1940-1942) dat betrekking heeft op Joodse studenten tijdens de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder naar aanleiding van de verordening inzake het Joodse schoolwezen.

Finding Aids

  • K. CORENS, Inventaris van het archief van rector Honoré Van Waeyenbergh, Leuven, Acco, 2009.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.