Reeks IX (Burgerlijke stand en bevolking).

Identifier
BE / SAG / IX
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • IX
Dates
1 Jan 1756 - 31 Dec 1980
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

16,2 s.m.

Creator(s)

Scope and Content

In dit bestand vinden we twee dozen getiteld “Joden”, met daarin ongenummerde registers en dossiers. Doos 1 bevat enkele (voorlopige?) versies van het Jodenregister van Gent. Daarnaast noteren we o.a. de lijsten (1941-1942), opgemaakt tijdens de bezetting, van personen die als ‘Jood’ moesten worden ingeschreven in de stad Gent en omliggende gemeenten. We vinden eveneens lijsten, opgesteld na de bevrijding (oktober-november 1944), die aangeven of de in het Jodenregister vermelde personen al dan niet zijn teruggekeerd naar Gent. We merken op dat enkele lijsten betrekking hebben op Joodse kinderen, o.a. kinderen wiens ouders in het Jodenregister waren ingeschreven. Naast het lijstmateriaal onderscheiden we nog de briefwisseling en modeldocumenten inzake het toegelaten verblijf van (Duitse/Oostenrijkse) Joodse kinderen (1938), briefwisseling over inschrijving in het Jodenregister en de naoorlogse correspondentie aan de AIVG. Doos 2 bevat o.a. eveneens een versie van het Jodenregister, met aan de achterzijde het register van ‘Joodse’ horecazaken (met als enige vermelding bakkerij Bloch). Daarnaast noteren we nog het dossier(tje) “Destelbergen-Jodenverordeningen” en het dossier over het bewijs van inschrijving in het Jodenregister van [R.P.] (1972). Unieker zijn de zes (van een oorspronkelijke 31) schriften met ingevulde formulieren inzake huiszoekingen en plunderingen van huisraad en meubilair (ongetwijfeld in het kader van de Möbelaktion) van woningen van Joden van de regio Gent en de kuststreek. De delen werden na de bevrijding gevonden in een door de Duitsers ingenomen huis in de Charles De Kerckhovelaan. De twee types formulieren (getiteld “Abtransport aus besichtigten Wohnungen” en “Wohnungsbefund”), afkomstig van het Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete geven resp. informatie over de aangetroffen inboedel (adres, type en aantal meubilair en huisraad, ‘indruk’ van het huis op de Duitse diensten, …) en het transport van de geroofde goederen (datum, aantal vervoerde kisten en onverpakte meubels, inhoud van de kisten, …).

Finding Aids

  • (niet-gepubliceerde) overdrachtslijst (Inventaris 158).

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.