Verzameling Microfilms van het Algemeen Rijksarchief.

Identifier
BE / ARA-AGR / 510-87
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 510-87
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

2617 nrs. (2424 microfilms).

Scope and Content

Deze verzameling bevat enkele microfilms die relevant zijn voor deze gids. We noteren vooreerst, onder nrs. 1324/1 tot en met 1324/3, drie microfilms met privé-archief van Samson Wiener (1851-1914), advocaat, senator, zakenman en lid van de Conseil supérieur van Congo Vrijstaat. De originelen worden bewaard door de familie Wiener, die het Rijksarchief in 1971 de toelating gaf om kopies te maken op microfilm. De documenten (in totaal 29 dossiers) beslaan de periode 1883-1914. Het gaat vooral om briefwisseling en notities, die in het bijzonder betrekking hebben op de activiteiten van Wiener als juridisch adviseur van Leopold II in verband met diens overzeese expansiepolitiek o.a. in Congo Vrijstaat maar ook soortgelijke pogingen in China, de Filippijnen, Mantsjoerije, Mongolië etc. De verzameling microfilms bevat verder nog kopieën uit archieven die ongetwijfeld informatie bevatten over de organisatie van de Jodenvervolging in België tijdens de laatste Duitse bezetting – zie o.a. nrs. 673/1-26 (archieven van het militair bestuur in België en Noord-Frankrijk, afkomstig uit de National Archives in Washington, referentie T 501/102 – T 501/119); nr. 1446 (“documents allemands concernant la Belgique pendant la deuxième guerre mondiale”, eveneens afkomstig uit de National Archives in Washington, referentie T 501/B97) en nr. 782 (documenten met betrekking tot het Duitse bestuur in België, afkomstig uit het Bundesarchiv in Koblenz).

Finding Aids

  • De hele collectie microfilms wordt ontsloten door R. LAURENT, Répertoire numérique des microfilms de complément ou de sécurité conservés aux archives générales du Royaume, I 253, Brussel, ARA-AGR, 1994. De “Papiers Sam Wiener” worden ontsloten door E. VANDEWOUDE, Papiers de Sam Wiener. Relevé, Brussel, 1971 (zie het begin van microfilm nr. 1324/1) en via de summiere lijst in M. D’HOORE, Archives de particuliers relatives à l’histoire de la Belgique contemporaine (1830 à nos jours), Guides/Gidsen nr. 40, Brussel, ARA-AGR, 1998, pp. 823-824.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.