Tweede Wereldoorlogfonds van het Belgische Rode Kruis.

Identifier
BE / ARA-AGR / 510-2171
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 510-2171
Dates
1 Jan 1911 - 31 Dec 1989
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

ca. 1800 nrs. (30 s.m.).

Creator(s)

Scope and Content

In dit bestand noteren we, naast de verwachte algemene stukken zoals activiteitenrapporten, notulen, briefwisseling, dienstnota’s, instructies, … eveneens een aantal dossiers in verband met de acties ondernomen door het BRK ten gunste van de vervolgde Joodse bevolking. Nr. 919 bevat een dossier over de repatriëring van gevluchte Joden uit Frankrijk (1940-1941). Het dossier onder nr. 923 handelt over de weigering van het Duitse Rode Kruis om nog informatie te geven over gedeporteerde Joden (1943). Onder de nrs. 917, 918 en 922 noteren we briefwisseling inzake de hulpverlening aan Joden (1941-1946), o.a. met Belgische en Duitse instanties en met het secretariaat van koningin Elisabeth. Nrs. 915 en 916 bevatten activiteitenrapporten van resp. het BRK en het Comité National de Défense des Juifs (beiden uit 1945). Onder nrs. 1220, 1347 en 1490 vinden we briefwisseling (onder meer inzake het opsporen van uit de Dossinkazerne gedeporteerde Joden) met o.a. Aide aux Israélites victimes de la guerre (1945-1961). Andere dossiers inzake de hulp aan Joden vinden we onder nrs. 921, 920, 924 en 1524/2. Het gaat resp. om het (proberen) opsturen van kledij naar Joden in een kamp in niet-bezet Frankrijk (1941), inlichtingen over en hulp aan Nederlandse Joden die naar Frankrijk waren gevlucht (1941), bedankingen aan de Tsjechische ambassadeur in Brussel voor een lijst van Belgische Joden gedeporteerd naar Theresienstadt (1944), en transporten van Joodse kinderen naar Arras (1941-1944). We merken op dat de bovenstaande nummering afkomstig is uit een voorlopige inventaris en dus nog kan veranderen.

Finding Aids

  • B. CORNEL, Inventaris van het conglomeraat van archieven van het Belgische Rode Kruis gevormd tijdens de Tweede Wereldoorlog, Der Beauftragte des Deutsches Rotes Kreuz für Belgien und Nordfrankreich, Rode Kruismedewerk(st)ers en de familie Bloch-Dronsart, in voorbereiding.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.