Papieren van Marcel-Henri Jaspar.

Identifier
BE / ARA-AGR / 510-169
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 510-169
Dates
1 Jan 1875 - 31 Dec 1980
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

2992 nrs. (11,97 s.m.).

Creator(s)

Scope and Content

Het archief van Marcel-Henri Jaspar bevat een vrij omvangrijke serie correspondentie. Vooral de briefwisseling, handelend over de gebeurtenissen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (meer bepaald de oorlogsmisdaden), met personen uit de Belgische politieke en sociale wereld van belang – zie bijvoorbeeld de nrs. 1609-1611 (met Paul-Henri Spaak), 1615 (met Herbert Speyer). Hierbij vermelden we ook nog Jaspars briefwisseling met een aantal Joodse persoonlijkheden o.a. Georges Aronstein (nr. 52; voor de jaren 1940-1964), René Cassin (nr. 401; 1942-1943), Jacques Errera (nr. 661; 1947-1959), R[omi?] Goldmuntz (nr. 782; 1942), Paul Hymans (nr. 905; 1928-1930), Marcel Kirschen (nr. 1000; 1961-1968), Jacques Wiener (nr. 1820; 1941-1942), … Daarnaast zijn er stukken in verband met de vluchtelingenpolitiek van voor en tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog (nrs. 1978, 2007, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017). Het gaat o.a. om dossiers inzake wetsvoorstellen, surveillance van ‘verdachten’, Belgische vluchtelingen in Frankrijk, … De processen-verbaal van de vergaderingen onder voorzitterschap van het ministerie van Volksgezondheid, betreffende de evacuatie van de burgerbevolking (nrs. 1979 – 1985) bevat eveneens informatie over de Joodse vluchtelingen in België. Ook de rapporten, correspondentie en diplomatieke nota’s van Jaspar in zijn functie als Belgische ministre plénipotentiaire bij de Tsjechoslovaakse overheid in London zijn voor dit onderwerp interessant – zie de nrs. 2071 – 2104, in het bijzonder nrs. 2078, 2083 en 2098. Daarnaast zijn er tenslotte nog losse stukken zoals “notes sur Israël” (nr. 2947).

Finding Aids

  • R. WELLENS, Inventaire des papiers de Marcel-Henri Jaspar, député, ministre et ambassadeur de Belgique, I 226, Brussel, ARA-AGR, 1982.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.