Collectie Periodieken.

Identifier
BE / CEGESOMA / Collectie Periodieken
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • Collectie Periodieken
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

ca. 4000 titels.

Scope and Content

Deze verzameling bevat vooreerst tijdschriften, uitgegeven door organisaties van de Joodse gemeenschappen of andere verenigingen relevant voor deze gids. Doorgaans betreft het individuele nummers of onvolledige reeksen. Voor België noteren we exemplaren van o.a. Contact. Le Mensuel juif de Belgique, Fax de Jérusalem et du monde Juif, Jewishpost, Musée Juif de Belgique, MuséOn, Regards, Avenir, Entre Points Critiques, Hatikvah, Bulletin de la Fédération des Étudiants Juifs de Belgique, Points Critiques, La Lettre des Résistants et Déportés Juifs, Epoc, Bulletin de l'Union des Progressistes juifs de Belgique, Conti-News, Joods Actueel, Di Yiddishe Presse, JASK, Belgisch Israëlitisch Weekblad, De Centrale, Shofar, Hommage des Juifs de Belgique à leurs Héros et Sauveurs 1940-1945, Nouvelles de l'Institut d'Études du Judaïsme, Berichten van het Instituut voor de Studie van het Jodendom, Instituut voor Joodse Studies – Nieuwsbrief, … Daarnaast vinden we ook nog tijdschriften uit o.a. Frankrijk (La Presse Nouvelle, Évidences, Archives Juives, Historia Judaica, ...), het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Israël, … Het CEGESOMA bewaart overigens ook antisemitische en negationistische periodieken waaronder Het Anti-Joodsch Front, Welt-Dienst, Le Rempart, l’Ami du Peuple, Volksche Aanval, Volksverwering, verschillende publicaties van Vrij Historisch Onderzoek, … De Collectie vlugschriften en officiële documenten bevat daarnaast allerlei pamfletten en losse documenten afkomstig van Belgische organisaties en instellingen, geallieerde diensten, de Duitse bezetter, collaboratiebewegingen, … vooral daterend uit de bezettingsperiode. We vinden er stukken in terug die betrekking hebben op o.a. het vooroorlogse antisemitisme en (verzet tegen) de Jodenvervolging tijdens de bezetting. De collectie Oorlogskranten bevat gecensureerde en clandestiene dagbladen en periodieken, verschenen tijdens beide wereldoorlogen. Voor de periode 1940-1944 noteren we vooreerst sluikkranten van Joodse verzetsgroepen als het CDJ / JVC – zie vb. Le Flambeau, Unzer Wort en Unzer Kampf (beide laatste titels zijn in het Jiddisch opgesteld). In andere oorlogskranten vinden we dikwijls commentaar en/of protest tegen de vervolging van de Joodse bevolking, de deportaties enz.

Finding Aids

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.