Varia.

Identifier
BE / CEGESOMA / Varia
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • Varia
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

Variabel.

Scope and Content

In deze beschrijving hebben we de archiefbestanden ondergebracht die te beperkt zijn om een aparte ‘fiche’ aan te wijden en/of waarvan de context onduidelijk is, maar die niettemin interessant kunnen zijn voor onderzoekers. Het gaat om zowel losse stukken (van privaat- en publiekrechtelijke oorsprong), documentatie verzameld rond een bepaald thema, mappen met persoonlijke documenten geschonken door nabestaanden, … Soms betreft het (foto)kopies van stukken die in andere instellingen bewaard worden. We noteren o.a. de nrs. AA 1405 (documenten J. Golard, o.a. inzake “Joden- en pilotenhulp”, 1940-1991), AA 1867 (documenten Fritz Cahnfeld en Clara Levy), AA 2187 (“Documenten Maurice Wolf met betrekking tot deportatie”, 1942-1954), AA 1898 (“Documenten Rodolphe Bloch betreffende spoliatie van de Joden”, 1944-1964), AA 146 (“Documenten over de bezettingsomstandigheden in de École Marius Renard, Anderlecht”, 1940-1944), AA 1201 (“Diverse documenten van revisionistische oorsprong”, 1980), AA 1274 (“Documenten Union des Jeunes Juifs”), AA 1244 (“Documenten David Cyfer met betrekking tot verblijf in Cuba”, 1942-1952), AA 1166 (“Aanvraagformulieren voor levensmiddelen ingevuld door Joseph Urbach in de Dossinkazerne”, 1944), AA 1855 (“Documentair dossier betreffende René Raindorf”, 1947-1998), AA 2055 (“Documenten over Leon Champion betreffende hulp aan Joden en inlichtingendiensten”, 1978-1987), AA 2309 (“Dossier Laurent Deckers 1897-1962, dienstleider NMBS Station Achel-Statie”, 1940-1945), AA 2371 (“Documenten Ed. Misguich-Ricci met betrekking tot en van familie Avanzini en beslag op Agence belge des Grandes Éditions”, 1940-1960), AA 1665 (“Dossier concernant la mise au travail de juifs venant de Belgique (Liège) dans des camps de travail Dannes-Camiers, Condette etc. (Pas-de-Calais) et déportation”, 1940-1999), AA 516 (“Documents de la Kreiskommandantur 688 (Charleroi)”, 1940-1944), AA 1381 (“Circulaires de l’administration provincial du Brabant sur les juifs”, 1940-1942), AA 548 (“Verslag van Ehlers, leider van de Sipo-SD (Brussel), over het ‘Judentum’ in België”, 1942), AA 553 (“Rapporten van de Sipo-SD Belgien und Nordfrankreich”), AA 556 (correspondentie van Abteilung IV B 3, de ‘Jodensectie’ van de Gestapo, 1943), ... Een aantal onderzoeksarchieven (die doorgaans fotokopies van originelen, nota’s, … bevatten) zijn mogelijk ook relevant – zie o.a. AA 2180, AA 2210, AA 2305 en AA 2351 (allen “Onderzoeksarchief Samson Heller met betrekking tot diverse aspecten van WOI en WOII”, 1980), AA 2155 (onderzoeksarchief voor het boek Gewillig België), AA 2356 (“Documentair archief Van Puyvelde betreffende WOII (België) en politie Antwerpen”, 1940-2012), AA 2341 (“Werkdocumenten met betrekking tot David Susskind”, 1942-2011), … Ten slotte vermelden we nog de volgende stukken en dossiers, gevormd door het gerecht in België (krijgsauditoraten en Auditoraat-Generaal) en in het buitenland: AA 312 (“Getuigenverklaring voor het Krijgsauditoraat Brussel betreffende de zaak Romanovitch (verklikking Joods verzet)”, 1945), AA 331 (“PV Krijgsauditoraat Luik inzake Arendt e.a. (“affaire Gestapo Liège”)”, 1947), AA 2035 (“Document van het Auditoraat voor het process Sipo-SD Liège en Dinant met samenvatting van de acties tegen verzetslui en Joden, met de nadruk op de Belgische collaborateurs”, 1949), AA 2263 (“Documenten Parket Brussel met betrekking tot aanslag op gebouw Jodenvereniging in België”, 1942), AA 386 (“Uiteenzetting der feiten Cour d’Appel de Paris en Cour d’Appel de Lyon inzake Klaus Barbie”, 1985-1987), AA 1353 (“Akte van beschuldiging Generalstaatsanwalt der DDR inzake Hans Maria Globke”, 1963), AA 479 (“Auditrapporten van het Rechnungshof des Deutschen Reiches over de Militärverwaltung”, 1943-1944) en AA 2265 (“Minuten van het Eichmann-proces te Jeruzalem”).

Finding Aids

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.