Bestand van het Internationaal Auschwitz Comité.

Identifier
BE / Stichting Auschwitz-Fondation Auschwitz / Bestand van het Internationaal Auschwitz Comité
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • Bestand van het Internationaal Auschwitz Comité
Dates
1 Jan 1955 - 31 Dec 1996
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

ca. 3000 stukken.

Creator(s)

Scope and Content

De stukken in dit bestand werden verzameld door Maurice Goldstein, voorzitter van het IAC tussen 1977 en 1996. Het gaat grotendeels om typisch verenigingsarchief: correspondentie (onder meer tussen het IAC-secretariaat in Warschau en de nationale organisaties), publicaties, nota’s, verslagen, enz. De documenten hebben betrekking op de werking en activiteiten van de organisatie, o.a. de vieringen van de bevrijding van Auschwitz, de organisatie van reizen en pelgrimstochten naar het kamp, de fondsenwerving voor en oprichting van een internationaal herdenkingsmonument te Auschwitz, de processen tegen de verantwoordelijken van Auschwitz en andere oorlogsmisdadigers (waaronder Ehlers, Asche en Canaris), de strijd tegen negationisme en (neo)nazisme, het conflict in zake het ‘Karmel’ te Auschwitz, … De stukken beslaan grotendeels de periode 1977-1996. Naast archief betreffende het IAC vinden we er ook persoonlijk archief van Maurice Goldstein in terug. Het gaat onder meer om stukken inzake zijn professionele activiteit als arts (vb. briefwisseling met collega’s, medische documenten, facturen, verslagen van congressen, …) en zijn mandaat in het bestuur van de ULB (vb. notulen van zittingen van de raad van bestuur).

Finding Aids

  • M. CAMBIER & S. TIMPERMAN, Les archives du Comité International d’Auschwitz. Rapport sur l’archivage du Fonds conservé à la Fondation Auschwitz, 2005.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.