PK Antwerpen 2003 B.

Identifier
BE / RABN / 512-R444
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 512-R444
Dates
1 Jan 1915 - 31 Dec 2000
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

654 nrs. (38,74 s.m.).

Creator(s)

Scope and Content

Het meest relevant (en gekend) zijn de nrs. 161 – 162, (wellicht een kopie van) het zgn. “Jodenregister” van Antwerpen. Het betreft een lijst van ca. 11250 mensen ingeschreven in dit register, die de naam, voornaam, het beroep, verblijfsadres, de geboorteplaats en geboortedatum bevat. Daarnaast bevat het bestand ook de rollen van de zgn. “Duitse afdeling” van de gevangenis van Antwerpen (nrs. 256-259; periode 1941-1944); het gaat o.a. om personen die in hechtenis werden genomen door diensten als de Geheime Feldpolizei, de Sicherheitspolizei, … Er is eveneens een zeer interessante reeks onderzoeks- en sepodossiers, in het bijzonder de nrs. 407-415 inzake “bolsjevisme-communisme”, 1919-1940; heel wat aandacht gaat hier uit naar deze stromingen binnen de Joodse bevolking. Daarnaast is vermoedelijk heel wat materiaal te vinden over politieke bewegingen actief in de Joodse gemeenschappen te Antwerpen onder de nrs. 390-406 (documentatie inzake “diverse bewegingen en verenigingen”, 1966-1970), 416-417 (“dossiers in verband met het socialisme en de socialistische beweging”, 1920-1939) en dergelijke. Ten slotte vermelden we de “dossiers in verband met collaborerende organisaties” (1944-1949) onder de nrs. 555-604, waaronder (algemene en individuele) dossiers met betrekking tot Robert Van der Heyden, bij het Arbeidsambt Antwerpen verantwoordelijk voor de verplichte tewerkstelling van Joden (nr. 559), de Organisation Todt (nrs. 587-588) en dossiers over de Wachgruppe Nordland (nrs. 590-604), waar onder nr. 599 een subdossier te vinden is over de Dossinkazerne te Mechelen.

Finding Aids

  • K. VELLE, “Inventaris van het archief van het parket van de procureur des Konings te Antwerpen. Tweede overdracht 2003”, in K. VELLE & P. DROSSENS, Inventaris van het archief van het parket van de procureur des Konings te Antwerpen. Diverse overdrachten, I 149 (Rijksarchief te Beveren), Brussel, ARA-AGR, 2006, pp. 195-231.

Process Info

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.