RWK 1996-1997.

Identifier
BE / RABN / 512-M36
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 512-M36
Dates
1 Jan 1810 - 31 Dec 1980
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

5164 nrs. (432,4 s.m.).

Creator(s)

Scope and Content

Dit bestand herbergt onder andere een deel van het archief van het Joods vluchtelingencentrum te Merksplas (1938-1940). Het gaat om rollen (nrs. 5002-5004) met alfabetische tafel (nr. 5005), dagboeken van ontvangsten en uitgaven voor order (nrs. 5006-5007) en een factuurboek (nr. 5008). Daarnaast zijn er stukken bewaard afkomstig uit het archief van de strafinrichting te Merksplas, zoals de documentatiedossiers waarvan we de dossiers inzake “Eredienst, 1921-1946” (nr. 5019) en “Gevangenen (vreemdelingen), 1925-1947” (nr. 5033) aangeven. Het bestand bevat eveneens archief van het Interneringscentrum voor Vreemdelingen; zie nrs. 5009-5013. Het gaat o.a. om briefwisseling, rollen, lijsten van geïnterneerden, en opsluitingsdossiers. Ten slotte bevatten de verschillende deelarchieven in dit bestand verschillende reeksen algemene stukken, die ook betrekking hebben op bijvoorbeeld geïnterneerden van Joodse origine. Denken we maar aan de registers (vb. van opgesloten kolonisten), de reeksen dagverslagen van de diverse afdelingen, de dagstaten (o.a. van het ‘bedelaarsgesticht’ uit de periode 1892-1940), stukken inzake de opvang en de behandeling van vreemdelingen, lijsten van ingeschreven kolonisten, de omvangrijke series opsluitingsdossiers, de dossiers over overleden kolonisten, … De meeste van deze reeksen kunnen doorzocht worden op familienaam.

Finding Aids

  • J. BUYCK & K. VELLE, Inventaris van het archief van de Rijksweldadigheidskolonies Hoogstraten-Merksplas-Rekem-Wortel, I 27 (Rijksarchief te Beveren), Brussel, ARA-AGR, 1998.

Process Info

Subjects