“Joden en vreemdelingen”.

Identifier
BE / RAA / PAA 981
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • PAA 981
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1943
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

?

Creator(s)

Scope and Content

Dit bestand is cruciaal voor wat de reconstructie van de Jodenvervolging in de regio Antwerpen betreft. Het bevat hoofdzakelijk uitgaande en ingekomen briefwisseling van gouverneur Jan Grauls en zijn kabinet, met onder andere de verschillende gemeentebesturen in het arrondissement Antwerpen, de Feldkommandantur 675, de Feldkommandantur 520 en diverse organisaties (vb. het Rode Kruis), over onderwerpen zoals: het opstellen van de ‘vreemdelingenlijsten’ (o.a. lijsten met Joodse inwoners van diverse nationaliteiten), de uitwijzingsbevelen voor Joden, de Jodenverordeningen, de uitsluiting van Joden uit de verschillende besturen en administraties, het in de praktijk brengen van het Jodenregister, de gedwongen verhuizingen van Joden naar Limburg, … De briefwisseling bevat zeer vaak bijlagen zoals lijsten van personen.

Finding Aids

  • Plaatsingslijst door L. Schram in F. HELSSEN, N. FAES & B. SAS, PAA 2765 en PAA 981 Ordemaatregelen, 1878-1978. Inventaris, Antwerpen, Provinciearchief, 2009.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.