Publieke taken – Veiligheid – Politie.

Identifier
BE / SAA / Publieke taken – Veiligheid – Politie
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • Publieke taken – Veiligheid – Politie
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

?

Creator(s)

Scope and Content

In het politiearchief is vrij veel relevant materiaal te vinden. Vooreerst vermelden we algemene reeksen zoals gebeurtenisboeken, bestuurlijke verslagen, processen-verbaal, … waarin vaak informatie kan teruggevonden worden over personen of specifieke gebeurtenissen. Zo bevatten de processen-verbaal van de 7de Wijk informatie over (naoorlogse) aangifte van verklikkingen van Joden tijdens de bezetting (zie MA # 29918 - MA # 29924, MA # 29932 - MA # 29937). Daarnaast zijn ook specifieke dossiers voor deze gids relevant. In verband met de Jodenvervolging tijdens de bezetting vermelden we o.a. MA # 58080 (“onderrichtingen Joden”, 1940-1942), MA # 41726 map 118 (“Joden – verwijdering uit openbare betrekkingen”, 1940), 731 # 698 map 119 (“Joden – leegstaande woningen van Joden”, 1942), 731 # 699 map 120 (“Joden – Beheer van Joodse eigendommen”, 1941-1944), 731 # 700 map 121 (“Joden – Joden op de markt, incident 30 juli 1940”, 1940), MA # 41729 map 248 (“Synagogen – Bewaking”, 1943), 731 # 1283 map 20 (“Joodse vluchtelingen – betrekken van woningen”, 1944), MA # 48741 map 2 (“Joodse ondernemingen van drank- hotel en spijshuizen”, 1940-1941), MA # 41728 map 184 (“Opvordering rijkswacht tot bewaren van rust in het Jodenkwartier”, 1941) en MA # 42806 (“Opeisingen en inkwartieringen”, 1940-1946; bevat o.a. “lijst van leegstaande woningen van Joden in de 12e wijk”). Andere dossiers zijn vermoedelijk ook van belang, zie vb. MA # 34191 map 21 (“Verwalter”, 1945), MA # 34191 map 10 (Volksverwering, 1940-1945), 731 # 861 (“briefwisseling met de Duitse overheid”, 1940-1943), 731 # 1285 map 111 (“Oorlogsmisdaden”, 1944-1945), 731 # 823 (“Vluchtelingen”, 1939), MA # 34183 map 1 (“Duitse gevangenissen en concentratiekampen”, 1939-1945), … Voor de naoorlogse periode noteren we o.a. MA # 34199 map 2 (“Verslag over het Comiteit voor Joodse belangen”, 1944), MA # 31245 (“Joden”, 1967), en MA # 26313 (“Joodse kwestie”, 1967-1971). MA # 26344 bevat 3 relevante submappen. De map “Joodse organisaties” (1945-1964) bevat vooral verslagen van de politie, documentatie, pamfletten, affiches, … over heel wat Joodse verenigingen, instellingen en politieke groepen, o.a. B’nai B’rith, Neche Mizrachi, ORT, Mapam-Amis du Hashomer Hatzair et sans parti, Agudath Zion, Histadruth Mizrachi ve Hapoel ha Mizrachi, Maccabi, Joodse socialistische partij, … De map “Hakenkruisen, Joden, Synagogen” (1960) bevat documentatie, verslagen, briefwisseling, pamfletten enz. inzake het bekladden van gebouwen van de Joodse gemeenschap. In de derde submap “Centraal Beheer van Joodse weldadigheid en hulpbetoon” (1960) vinden we een omvangrijk pak verklaringen van Joodse inwoners in verband met het in beslag nemen van meubels in hun huizen door de bezetter (de zgn. Möbelaktion).

Finding Aids

  • Het bestand wordt ontsloten door de zoekmachine op http://zoeken.felixarchief.be . Er bestaat eveneens een aparte toegang (beschikbaar op de databank van het FelixArchief).

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.