Publieke taken – Burgerlijke stand en bevolking.

Identifier
BE / SAA / Publieke taken – Burgerlijke stand en bevolking
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • Publieke taken – Burgerlijke stand en bevolking
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

?

Creator(s)

Scope and Content

In het archief afkomstig van de burgerlijke stand vinden we vooreerst de gebruikelijke stukken zoals de verschillende bevolkingsregisters, geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, enz. De vreemdelingendossiers, gevormd door de stad Antwerpen vanaf 1840, zijn eveneens een belangrijke en veelgebruikte bron. Het gaat om in totaal om meer dan 600000 dossiers. Ze worden ontsloten door numerieke en alfabetische indexen. Deze laatste zijn voor de periode 1840-1930 digitaal te raadplegen via de zoekmachine van het FelixArchief en via de website van FamilySearch (http://www.familysearch.org). De indexen voor de dossiers geopend tussen 1931 en de jaren 1990 zijn, net als de dossiers zelf, pas te raadplegen nadat de vereiste toestemming verkregen is. Vreemdelingendossiers moeten worden aangevraagd via het nr. 481 # met daarachter het dossiernummer. In dit bestand vinden we ook “dossiers ten gevolge van het uitwijzingsbeleid door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog” (1940-1942), dat onder meer Joodse vreemdelingen viseerde. Het gaat o.a. om uitwijzingsbevelen, ontsloten door registers en een detailtoegang (toegang 100 # 2938) die digitaal beschikbaar is via de zoekmachine. Verder vinden we ook dossiers op naam van aangehouden personen, briefwisseling, dagorders, diverse lijsten o.a. van Joodse vreemdelingen (nr. MA # 23431) en van niet bewoonde appartementen (nr. MA # 23430 map 3). Naast deze grote onderdelen zijn nog enkele andere stukken interessant. Onder nrs. MA # 3508/1 en MA # 3508/2 vinden we twee registers (uit 1808) inzake naamsveranderingen van Joden. Naast de algemene reeksen steekkaarten, registers en dossiers inzake oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, noteren we ten slotte onder nrs. MA # 74489 en MA # 74490 (1957-1963) de attesten van het Bestuur voor Oorlogsschade inzake vermoedelijke overlijdens, waarbij het hoofdzakelijk gaat over slachtoffers van Auschwitz.

Finding Aids

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.