Beeldbank AVA.

Identifier
BE / SAA / Beeldbank AVA
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • Beeldbank AVA
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

252574 afbeeldingen.

Scope and Content

Deze verzameling bevat meer dan een kwart miljoen foto’s, dia’s, prenten, gravures, kaarten en ander iconografisch materiaal. Deze objecten werden grotendeels gedigitaliseerd en zijn (in lage resolutie) raadpleegbaar via de zoekmachine op de website van het FelixArchief. Wat deze gids betreft vinden we via de detailtoegang “Beeldbank AVA” heel wat relevante foto’s en dia’s, hoofdzakelijk daterend uit het interbellum en de tweede helft van de 20ste eeuw. We noteren vooreerst iconografisch materiaal over synagogen, Joodse scholen, begraafplaatsen en andere religieuze gebouwen zoals rituele baden. Religieuze thema’s zoals o.a. Joodse huwelijken, de joodse eredienst, rabbijnen, religieuze feestdagen zoals Soekkot, etc. komen ook ruimschoots aan bod. Voor de onmiddellijke naoorlogse periode vinden we betrekkelijk weinig, al vermelden we wel o.a. de foto’s betreffende geallieerde soldaten en de Joodse gemeenschap, en degene inzake tehuizen voor Joodse weeskinderen. Een ander belangrijk onderwerp is het dagelijkse leven (vb. foto’s van de Antwerpse Joodse buurt, Joodse winkels, …) en vooral het rijke Joodse verenigingsleven: we vinden foto’s van Joodse sportclubs, culturele organisaties, jeugdbewegingen, … en hun activiteiten. Ten slotte vermelden we nog de foto’s van Joodse politieke verenigingen (in het bijzonder zionistische) en manifestaties.

Finding Aids

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.