Antwerps Joods Historisch Archief - Archief van Sylvain Brachfeld.

Identifier
BE / SAA / AJHA-SB
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • AJHA-SB
Dates
1 Jan 1897 - 31 Dec 1999
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

?

Creator(s)

Scope and Content

Het ‘Antwerps Joods Historisch Archief – Archief van Sylvain Brachfeld’ is een uitzonderlijk diverse verzameling archief en documentatie. We noteren vooreerst het archiefmateriaal dat betrekking heeft op het privéleven van Sylvain Brachfeld en zijn familie. Het gaat o.a. om een omvangrijke reeks dossiers met briefwisseling en allerhande persoonlijke documenten (rijbewijzen, lidkaarten enz). Ten tweede vinden we onder de rubrieken “Antwerps Joods verleden” en “Belgisch Joods verleden” dossiers en losse stukken terug over de meest uiteenlopende onderwerpen betreffende het Jodendom en de Joodse bevolking in de 20ste eeuw. Vaak gaat het om losse originele archiefstukken, documenten gegeven aan Brachfeld door privépersonen, documentatie, brochures, pamfletten, … Heel wat van deze archivalia en publicaties zijn vandaag eerder zeldzaam, wat dit bestand des te belangrijker maakt. Naast onderwerpen zoals Joodse scholen (o.a. Tachkemoni, Jesode-Hatora, de yeshiva in Heide), de diamantindustrie, Belgen in Israël, … hebben deze dossiers eveneens betrekking op privépersonen en families, en allerhande religieuze gemeenschappen en organisaties uit de religieuze sfeer (o.a. Shomre Hadas, Machsike Hadass, de Frechiestichting, Institutum Iudaicum, CICB), jeugdbewegingen (o.a. Bar Kochba, Hanoar Hatzioni, Hashomrim, Borochov-Dror, Achdut, Zeire Ha’am), culturele verenigingen (o.a. Joodse Kulturele kring, Cercle Musical Juif), sportclubs (Maccabi), liefdadigheidsorganisaties, de Shoah (o.a. getuigen, overlevenden, ondergedoken kinderen). Het bestand bevat verder heel wat documentatie. Het gaat vooreerst om allerlei uittreksels van officiële publicaties (zoals het Staatsblad), krantenknipsels, artikels uit tijdschriften, pamfletten, brochures, … in verband met de betrekkingen tussen België en Israël, het Midden-Oostenconflict, enz. In de rubriek “tijdschriften” noteren we reeksen periodieken van heel wat organisaties, zowel uit de Joodse gemeenschappen als bijvoorbeeld christelijke organisaties. Sommige van deze tijdschriften zijn vrij zeldzaam (cfr. de enkele nummers van Gaol uit 1935-1936, uitgegeven door het KKL). Onder de documentatie vermelden we eveneens de omvangrijke reeks documentatiedossiers afkomstig van Yad Vashem die grotendeels handelen over Belgische ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’. Een derde grote onderdeel vormen de reeksen dossiers, briefwisseling en andere stukken die verband houden met de gepubliceerde werken van Brachfeld. Het gaat o.a. om manuscripten, correspondentie met uitgevers, lezersbrieven, persknipsels enz. In het bestand vinden we een vrij grote hoeveelheid aan audiovisuele documenten. De reeksen dia’s en fotonegatieven (jaren 1960-1980) hebben betrekking op het privéleven van de familie Brachfeld maar ook allerlei plaatsen in Israël, synagogen en religieuze evenementen in Antwerpen, de Joodse wijk in Antwerpen, allerlei manifestaties, … Verder zijn er ook een aantal video-opnames (waarvan sommige vandaag helaas onleesbaar zijn geworden) o.a. van uitzendingen over Joodse geschiedenis, interviews, allerhande getuigenissen, … De affiches, vooral betreffende culturele en religieuze evenementen, dateren uit de jaren 1980-1990. Ten slotte vermelden we nog de bijna 400 geluidscassettes daterend uit de jaren 1970. Het gaat naast enkele opgenomen radioprogramma’s vooral om interviews en gesprekken met een hele reeks personen en families, die erin getuigen over de meest diverse aspecten van het Joodse leven in Antwerpen – o.a. over de jeugdbewegingen, politieke organisaties, religieuze gemeenschappen, liefdadigheid, zionisme, Shoah, ondergedoken kinderen, Joods onderwijs, sportclubs, …

Finding Aids

  • Het bestand wordt ontsloten door de zoekmachine op http://zoeken.felixarchief.be . Er bestaat een gedetailleerde inventaris: Antwerps Joods Historisch Archief. Archief van Sylvain Brachfeld (inventaris LZ # 132), Antwerpen, 2003. Detailtoegangen bestaan voor de dia’s (nr. 829), negatieven (nr. 830), en sommige dossiers – zie hiervoor ook de inventaris. De vele foto’s worden ook ontsloten via de fiches onder nr. 819. Nr. 818 bevat alfabetische fiches die toegang geven op de verschillende dossiers.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.