konvertité

Konvertit / Konvertitin

  • Konvertit
  • Konvertitin

Converts

converti / convertie

  • converti
  • convertie

מומרים

Áttértek

Convertiti

Bekeerlingen

konwertyci

обращенные в иную религию

obraŝënnye v inuû religiû

preobraćenik / preobraćenica

  • preobraćenica
  • preobraćenici
  • preobraćenik

Новонавернені

  • Неофіти

Novonavernenі

  • Neofìti