Náboženská přikázání a zvyky

Religiöse Gebote und Gebräuche

Religious commandments and customs

commandement religieux et coutume religieuse

Vallási parancsolatok és szokások

Precetti e usanze religiose

Religieuze geboden en gewoonten

przykazania i obyczaje religijne

религиозные заповеди и традиции

religioznye zapovedi i tradicii

vjerski zakon i običaj

Релігійні заповіді та звичаї

Relìgìjnì zapovìdì ta zvičaï