Tsentralny Gosudarstvenny Arkhiv Respubliki Uzbekistan

  • Central State Archive of the Republic of Uzbekistan

Sources

  • YV