Историјски архив Бела Црква

  • Historical Archives Bela Crkva
  • Istorijski arhiv Bela Crkva
  • Државни историјски архив (State Historical Archives, Državni istorijski arhiv) 1956-1966
  • Историјски архив Бела Црква (Historical Archives Bela Crkva, Istorijski arhiv Bela Crkva) 1966

Sources

  • Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima u Socijalističkoj autonomnoj pokrajini Vojvodini, Beograd: Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, 1977, 83-101. Архиви у Србији, том I, Београд: Архив Србије 2016, 131-137.