Историјски архив Лесковац

  • Historical Archives Leskovac
  • Istorijski arhiv Leskovac
  • Градски државни архив (City State Archives, Gradski državni arhiv) 1954-1959
  • Историјски архив Лесковац (Historical Archives Leskovac, Istorijski arhiv Leskovac) 1959

Address

Dr Rade Svilara 25
Leskovac
16 000
Serbia

Phone

+381 16 216996

Sources

  • Aрхивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у Социјалистичкој републици Србији (без социјалистичких аутономних покрајина), Београд: Савез друштава архивских радника Југославије, 1977, 221-232. Архиви у Србији, том I, Београд: Архив Србије 2016, 219-223

If you can help improve this information please contact us at feedback@ehri-project.eu.