Историјски архив Неготин

  • Historical Archives Negotin
  • Istorijski arhiv Negotin
  • Градска државна архива (City State Archives, Gradska državna arhiva) 1952-1959
  • Градски државни архив (City Historical Archives, Državni istorijski arhiv) 1959-1965
  • Историјски архив среза Неготин (Historical Archives of County Negotin) 1965-1974
  • Историјски архив Неготин (Historical Archives Negotin, Istorijski arhiv Negotin) 1974

Address

Branka Perića 13
Negotin
19 000
Serbia

Phone

+381 19 546098

Fax

+381 19 542 762

Sources

  • Aрхивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у Социјалистичкој републици Србији (без социјалистичких аутономних покрајина), Београд: Савез друштава архивских радника Југославије, 1977, 237-249. Архиви у Србији, том I, Београд: Архив Србије 2016, 225-229.

If you can help improve this information please contact us at feedback@ehri-project.eu.