Историјски архив Пожаревац

  • Historical Archives Požarevac
  • Istorijski arhiv Požarevac
  • Архивско средиште (Archival Center, Arhivsko središte) 1948-1951
  • Градска државна архива (City State Archives, Gradska državna arhiva) 1951-1955
  • Архив Пожаревца (Archives of Požarevac, Arhiv Požarevca) 1955-1973
  • Међуопштински историјски архив (Intercounty Historical Archives, Međuopštinski istorijski arhiv), 1973-1992
  • Историјски архив Пожаревац (Historical Archives Požarevac; Istorijski arhiv Požarevac) 1992

Address

Dr Vojislava Dulića 10
Požarevac
12 000
Serbia

Phone

+381 12 223 082

Fax

+381 12 223 082

Sources

  • Aрхивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у Социјалистичкој републици Србији (без социјалистичких аутономних покрајина), Београд: Савез друштава архивских радника Југославије, 1977, 293-306. Архиви у Србији, том I, Београд: Архив Србије 2016, 275-286.

If you can help improve this information please contact us at feedback@ehri-project.eu.