Историјски архив у Пироту

  • Historical Archives in Pirot
  • Istorijski arhiv u Pirotu
  • Државни архив среза Пирот (State Archives of Pirot County) 1956-1991
  • Историјски архив у Пироту (Historical Archives in Pirot, Istorijski arhiv u Pirotu) 1991

Address

Srpskih vladara 130
Pirot
18 300
Serbia

Phone

+381 10 310952

Fax

+381 10 310952

Sources

  • Aрхивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у Социјалистичкој републици Србији (без социјалистичких аутономних покрајина), Београд: Савез друштава архивских радника Југославије, 1977, 281-290. Архиви у Србији, том I, Београд: Архив Србије 2016, 269-273

If you can help improve this information please contact us at feedback@ehri-project.eu.