Историјски архив 'Тимочка Крајина' Зајечар

  • Historical Archives 'Timočka Krajina' Zaječar
  • Istorijski arhiv 'Timočka Krajina' Zaječar
  • Архивско средиште (Archives Center, Arhivsko središte) 1948-1951
  • Градска државна архива (Cvity State archives, Gradsja državna arhiva) 1951-1956
  • Историјски архив среза Зајечар (Historical Archives of Zaječar County, Istorijski arhiv sreza Zaječar) 1956-1973
  • Историјски архив 'Тимочка Крајина' Зајечар (Historical Archives 'Timočka Krajina' Zaječar, Istorijski arhiv 'Timočka Krajina' Zaječar) 1973

Address

Nikole Pašića 160
Zaječar
19 000
Serbia

Phone

+381 19 420 285
+381 19 425 490

Sources

  • Aрхивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у Социјалистичкој републици Србији (без социјалистичких аутономних покрајина), Београд: Савез друштава архивских радника Југославије, 1977, 163-173. Архиви у Србији, том I, Београд: Архив Србије 2016, 161-169.

If you can help improve this information please contact us at feedback@ehri-project.eu.