Историјски архив Ужице

  • Historical Archives Užice
  • Istorijski arhiv Užice
  • Архивско средиште (Archival Center, Arhivsko središte) 1948-1952
  • Градска државна архива (City State Archives, Gradska državna arhiva) 1952-1956
  • Историјски архив Титово Ужице (Historical Archives Titovo Užice, Istorijski arhiv Titovo Užice) 1956-1992
  • Историјски архив Ужице (Historical Archives Užice, Istorijski arhiv Užice) 1992

Address

Žička 17
Užice
31 000
Serbia

Phone

+381 31 513 484

Fax

+381 31 513 498

Sources

  • Aрхивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у Социјалистичкој републици Србији (без социјалистичких аутономних покрајина), Београд: Савез друштава архивских радника Југославије, 1977, 353-377. Архиви у Србији, том I, Београд: Архив Србије 2016, 349-359

If you can help improve this information please contact us at feedback@ehri-project.eu.