Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани

  • Intercommunity Historical Archives for City Čačak and Gornji Milanovac and Lučani Communities
  • Međuopštinski istorijski arhiv za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
  • Архивско средиште (Archival Center, Arhivsko središte) 1948-1955
  • Градска државна архива (City State Archives, Grdska državna arhiva) 1955-1956
  • Историјски архив (Historical Archives, Istorijski arhiv) 1956-1973
  • Милановац и Лучани (Intercommunity Historical Archives for Čačak, Gornji Milanovacand Lučani Communities, Međuopštinski istorijski arhiv za opštine Čačak, Gornji Milanovac i Lučani) 1973-2007
  • Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани (Intercommunity Historical Archives for City Čačak and Gornji Milanovac and Lučani Communities, Međuopštinski istorijski arhiv za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani) 2007

Address

Gospodar Jovanova 2
Čačak
32 000
Serbia

Phone

+381 32 222 729

Fax

+381 32 342 860

Sources

  • Aрхивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у Социјалистичкој републици Србији (без социјалистичких аутономних покрајина), Београд: Савез друштава архивских радника Југославије, 1977, 381-398. Архиви у Србији, том I, Београд: Архив Србије 2016, 361-372

If you can help improve this information please contact us at feedback@ehri-project.eu.