Међуопштински историјски архив Ваљево

  • Intercommunity Historical Archives Valjevo
  • Međuopštinski istorijski arhiv Valjevo
  • Архивско средиште (Archival Center, Arhivsko središte) 1948-1952
  • Градски државни архив (City State Archives, Gradski državni arhiv) 1952-1955
  • Државни архив среза Ваљево (State Archives of Valjevo County, Državni arhiv sreza Valjevo) 1955-1965
  • Историјски архив Ваљево (Historical Archives Valjevo, Istrorijski arhiv Valjevo) 1967-1971
  • Међуопштински историјски архив Ваљево (Intercommunity Historical Archives Valjevo, Međuopštinski istorijski arhiv Valjevo) 1971

Address

Pop Lukina 52
Valjevo
14 000
Serbia

Phone

+381 14 221 028

Fax

+381 14 228 187

Sources

  • Aрхивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у Социјалистичкој републици Србији (без социјалистичких аутономних покрајина), Београд: Савез друштава архивских радника Југославије, 1977, 353-377. Архиви у Србији, том I, Београд: Архив Србије 2016, 139-148.

If you can help improve this information please contact us at feedback@ehri-project.eu.