Историјски архив Сента

  • Historical Archives Senta
  • Istorijski arhiv Senta
  • Архивско средиште (Archival center, Arhivsko središte) 1950-1952
  • Градски државни архив (City State Archives, Gradski državni arhiv) 1952-1959
  • Историјски архив (Historical Archives Senta, Istorijski arhiv Senta) 1959

Sources

  • Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima u Socijalističkoj autonomnoj pokrajini Vojvodini, Beograd: Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, 1977, 185-186. Архиви у Србији, том I, Београд: Архив Србије 2016, 309-310.