Историјски архив Краљево

  • Historical Archives Kraljevo
  • Istorijski arhiv Kraljevo

History

Founded in 1960

Sources

  • http://www.arhivkraljevo.org.rs/ Aрхивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у Социјалистичкој републици Србији (без социјалистичких аутономних покрајина), Београд: Савез друштава архивских радника Југославије, 1977, 193.