Међуопштински историјски архив, Шабац

  • Intercommunity Historical Archives, Šabac
  • Međuopštinski istorijski arhiv, Šabac
  • Историјско средиште (Archival Center, Arhivsko središte) 1948-1952
  • Државна архива Шабац (State Archives Šabac, Državna arhiva Šabac), 1952-1977
  • Историјски архив Шабац (Historical Archives Šabac, Istorijski arhiv Šabac) 1961-1977
  • Међуопштински историјски архив, Шабац (Intercommunity Historical Archives, Šabac, Međuopštinski istorijski arhiv, Šabac) 197

Sources

  • www.arhivsabac.org.rs Aрхивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у Социјалистичкој републици Србији (без социјалистичких аутономних покрајина), Београд: Савез друштава архивских радника Југославије, 1977, 401-402. Архиви у Србији, том I, Београд: Архив Србије 2016, 373-374.