Историјски архив Шумадије, Крагујевац

  • Historical Archives of Šumadija, Kragujevac
  • Istorijski arhiv Šumadije, Kragujevac
  • Историјско средиште (Archival Center, Arhivsko središte) 1948-1952
  • Градска државна архива (City State Archives, Gradska državna arhiva) 1952-1967
  • Историјски архив Шумадије (Historical Archives of Šumadija, Istorijski arhiv Šumadije) 1967

Address

Kragujevačkog oktobra 13
Kragujevac
34000
Serbia

Phone

+381 34 336252
+381 34 336 251
+381 34 335 584

Sources

  • Aрхивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у Социјалистичкој републици Србији (без социјалистичких аутономних покрајина), Београд: Савез друштава архивских радника Југославије, 1977, 177-178. Архиви у Србији, том I, Београд: Архив Србије 2016, 193-196.

If you can help improve this information please contact us at feedback@ehri-project.eu.