Историјски архив Ниш

  • Historical archives of Niš
  • Istorijski arhiv Niš
  • Историјско средиште (Archival Center, Arhivsko središte) 1948-1951
  • Историјски архив среза Ниш (Niš County Historical Archives, Istorijski arhiv sreza Niš) 1951-1967
  • Историјски архив Ниш (Historical Archives Niš, Istorijski arhiv Niš) 1967

Sources

  • http://www.arhivnis.co.rs/ Aрхивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у Социјалистичкој републици Србији (без социјалистичких аутономних покрајина), Београд: Савез друштава архивских радника Југославије, 1977, 253-254. Архиви у Србији, том I, Београд: Архив Србије 2016, 231-232.