Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi Şamaxı filialı

  • Azerbaijan Republic National Archive Samahi Region Branch

Address

Şirvan küçəsi, 28
Şamaxı
5600
Azerbaijan

Phone

02026-5-73-00