Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi Sumqayıt filialı

  • Azerbaijan Republic National Archive Sumgait Region Branch

Address

Məhəllə 41a
Sumqayit
5008
Azerbaijan

Phone

186-44-82-80