Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi Quba filialı

  • Azerbaijan Republic National Archive Quba Region Branch

Address

A.Hüseynzadə küçəsi, 7
Quba
4000
Azerbaijan

Phone

2333-5-20-47