משרד האספקה - גרמניה (Reichsernaehrungsministerium)

Identifier
004962
Type of Entity
Corporate Body

Places

  • <>,<> (<>),<>,Germany

Sources