Archival Descriptions

Displaying items 61 to 80 of 106
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Akta gminy w Łucce

  • Files of the commune of Łucka

  Karta A: lata 1893-1911 - okólniki - 4 j.a. okres międzywojenny – uchwały i zarządzania sejmiku i starostwa powiatowego w Lubartowie oraz własne gminy, sprawy budżetowe, sprawozdania rachunkowe, protokoły zebrań organów gminnych, sprawy osobowe i personalne, majątkowe, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, przemysłu, handlu, ruchu i ewidencji ludności, bezpieczeństwa - 64 j.a. okres okupacji - zarządzenia i okólniki, sprawy kontyngentu, rolnictwa, personalne, protokoły zebrań, finansowe, sprawy Delegatury Polskiego Komitetu Rady Opiekuńczej, hodowli, przemysłu i handlu, e...

 2. Akta gminy w Spiczynie

  • Files of the commune of Spiczyn

  Karta A: lata 1915-1918 - okólniki i zarządzenia władz okupacyjnych, sprawy dotyczące wyborów do sejmiku powiatowego, szkolnictwa, sprawy budżetowe, zdrowia, ewidencji ludności – 16 j.a. okres międzywojenny - uchwały i zarządzenia własne gminy, protokoły zebrań organów gminnych, sprawy zdrowia, budżetowe, personalne, podatkowe, przemysłu i handlu, wojskowe, hodowli, sądownictwa, budownictwa, sprawozdania rachunkowe, ewidencja ludności - 92 j.a. okres okupacji - sprawy ruchu i ewidencji ludności, spisy wywiezionych na roboty przymusowe do Rzeszy Niemieckiej, sprawy oświaty i kultury, przemys...

 3. Akta gminy w Niemcach

  • Files of the commune of Niemce

  Karta A: lata 1914-1918 - roczny spis akt spraw z 1915 r. - 1 j.a. okres międzywojenny - uchwały i zarządzenia sejmiku i starostwa w Lubartowie oraz własne gminy, protokoły zebrań organów gminnych, sprawy majątkowe, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, przemysłu, handlu, ewidencji ludności, budownictwa, wojskowe, emigracji i reemigracji, podatkowe, sądownictwa, myślistwa, pożarnictwa, leśnictwa, budżetowe, księgi biercze - 344 j.a. okres okupacji - księgi uchwał, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gminnych i pracowników gminnych, kontrola wewnętrzna, g...

 4. Akta gminy w Czemiernikach

  • Files of the commune of Czemierniki

  Karta A: okres międzywojenny – księga uchwał – 1 j.a. okres okupacji – sprawy kontroli wewnętrznej, finansowe, spisy posiadaczy opuszczonych domów pożydowskich, roczne sprawozdania rachunkowe - 6 j.a. okres PRL – sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności gminy, wykazy członków organów gminnych, protokoły posiedzeń, roczne sprawozdania rachunkowe, spisy gospodarstw rolnych, sprawy oświaty, kultury i sztuki, ewidencja ludności – 26 j.a. Karta B: rejestry mieszkańców, 1932-1952, 19 j.a.

 5. Akta gminy w Kamionce

  • Files of the commune of Kamionka

  rok 1912, okres międzywojenny - sprawy dochodów budżetowych, sprawy podatkowe, protokoły zebrań organów gminnych - 8 j.a. okres okupacji - sprawy organizacyjne, sprawy strat wojennych, ewidencja ludności - 4 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków i pracowników organów gminnych, księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy rolnictwa, oświaty, kultury i sztuki, pożarnictwa, ewidencja ludności, księgi biercze - 45 j.a.

 6. Akta gminy w Leszkowicach (Luszawie)

  • Files of the commune of Leszkowice (Luszawa)

  Karta A: okres międzywojenny – sprawy budżetowe, rachunkowe, sprawy podatkowe, księgi protokołów, uchwał, księgi biercze, rejestry domów - 18 j.a. okres okupacji – sprawy budżetowe, rachunkowe, podatkowe, zarządzenia władz okupacyjnych w sprawie kontyngentów, spisy wysiedlonych, ewidencja ludności - 16 j.a. okres PRL –księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy rolnictwa, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze – 17 j.a. Karta B: ewidencja ludności 1891-1959, 26 j.a.

 7. Akta gminy w Firleju

  • Files of the commune of Firlej

  okres międzywojenny – budżety cegielni gminnej, budżety gminy, księga uchwał rady gminnej, sprawy budownictwa, oświaty i kultury - 17 j.a. okres okupacji – budżety gminy, sprawozdania budżetowe - 3 j.a. okres PRL – sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności gminy, sprawy osobowe członków i pracowników organów gminnych, plany pracy, księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy rolnictwa, oświaty, kultury i sztuki, ewidencja ludności, sprawy bezpieczeństwa publicznego, księgi biercze – 52 j.a. ...

 8. Akta gminy w Abramowie

  • Files of the commune of Abramów

  lata 1914-1918, okres międzywojenny - okólniki i zarządzenia wewnętrzne władz, sprawy samorządu gminnego, zbiór danych statystycznych dotyczących gminy, budżety, sprawy finansowe i gospodarcze, protokoły zebrań sołtysów, zarządu i rady gminy, sprawozdania z lustracji, sprawy ruchu ludności, rolnictwo, zbiór wykazów metrykalnych, księga biblioteczna zarządu gminnego, sprawy podatków, księga inwentarzowa zarządu gminnego, księgi biercze - 21 j.a. okres okupacji – sprawy ewidencji ludności, zarządzenia władz okupacyjnych w sprawie kontyngentów, akta gospodarcze i finansowe, zebrania i funkcjon...

 9. Akta gminy w Karczmiskach

  • Files of the commune of Karczmiska

  Karta A: wiek XIX, lata 1901-1918 - przepisy i zarządzenia władz zwierzchnich i własne, sprawy organizacyjne, personalne, księgi uchwał, protokoły zebrań, sprawy budowy i konserwacji dróg, ubezpieczeń od ognia, leśnictwa, rolnictwa, przemysłu i handlu, hodowli, budownictwa, opieki społecznej, ruchu i ewidencji ludności, wojskowe, policje, włóczęgostwa, pożarnictwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, szkolnictwa, podatkowe, majątkowe, własnościowe, wyznaniowe, emigracyjne, finansowe - 784 j.a. okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwały władz gminnych, zarządzenia, budże...

 10. Akta miasta Ostrowa Lubelskiego

  • Files of the town of Ostrów Lubelski

  Dokumenty, 1654, 1703, 1722, 3 j.a. Akta z okresu zaborów, 1890, 10 j.a. Akta Rady i Zarządu Miejskiego, 1918-1939, 421 j.a. Akta Zarządu Miejskiego, 34 j.a. Akta Miejskiej Rady Narodowej, 1944-1950[-1954], 31 j.a. Dzienniki korespondencyjne (podawcze), 1920-1939, 20 j.a.

 11. Akta miasta Puław

  • Files of the town of Puławy

  Karta A: Zarząd Miejski, 1929-1932, 6 j.a. Miejska Rada Narodowa, 1944-1950[1954], 22 j.a. Zarząd Miejski, 1944-1950[1955], 161 j.a. Karta B: Rejestry mieszkańców, 1895-1930, 2 j.a.

 12. Starostwo Miejskie w Lublinie

  • Die Stadthauptmannschaft in Lublin
  • Office of the Lublin City Governor

  Kancelaria Starosty (Der Stadthauptmann), 1941-1944, 2 j.a. Dyrekcja Policji (Polizeidirektion), 1941-1944, 4 j.a. Urząd Kontroli Cen, Straż Przemysłowa (Amt für Preisüberwachung und Gewerbepolizei), 1941-1944, 6 j.a. Urząd Administracji Ogólnej i Finansów (Amt für Allgemeine und Finanzvewaltung), 1942-1944, 5 j.a. Referat Spraw Narodowościowych i Opieki (Referat Bevölkerungswesen und Fürsorge), 1940-1944, 50 j.a. Powiatowy Lekarz Weterynarii (Kreistierarzt der Stadt Lublin), 1940-1944, 5 j.a. Urząd do Spraw Gospodarki (Amt für Wirtschaft), 1940-1944, 40 j.a. Urząd do Spraw Budownictwa (Amt...

 13. Akta miasta Lubartowa

  • Files of the town of Lubartów

  Karta A: Dokument, kopia z XX w., 1 j.a. Księgi radzieckie i wójtowsko-ławnicze, 1545-1810, 8 j.a. Akta z okresu zaborów, 1810-1863, 4 j.a. Akta z okresu I wojny światowej i II Rzeczypospolitej, 1916-1939, 720 j.a. Akta z okresu okupacji, 1940-1944, 141 j.a. Akta z okresu PRL, 1945-1950, 240 j.a. Karta B: Księgi ludności stałej m. Lubartowa, 2 poł. XIX w.-1950[1951-1975]; 87 j.a.

 14. Rada Żydowska w Lublinie

  • Judenrat in Lublin
  • Jewish Council in Lublin

  The collection contains documents including circulars and public announcements; minutes of meetings; reports on the work of the council to the German authorities; personal materials; documents on financial and economic matters, forced labour, aid to children, the poor and the needy; and lists of populations, resettled people, those employed in the labour camp at Lipowa Street, and the deceased.

 15. Komendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Lublinie

  • Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Lublin :
  • Commander of the Security Police and Security Service in Lublin

  Wykaz stanowisk i zakres działania grupy A Komendy Sipo i SD, 1944, 1 j.a. Wykaz funkcjonariuszy ukraińskiej policji kryminalnej przy Komendzie Sipo i SD w Lublinie, b.d., 1 j.a. Spis inwentarza, korespondencja dot. sprzętu, 1939-1944, 3 j.a. Rachunki administracji Kasyna Sipo i SD w Lublinie i w Kazimierzu, 1942-1944, 11 j.a. Rozkazy Dyrekcji Policji Kryminalnej, 1941-1943, 1 j.a. Obwieszczenia, 1943-1944, 1 j.a. Dziennik podawczy Referatu IV A-1e, 1941-1944, 1 j.a. Biuletyn Wydziału IV Komendanta Sipo i SD Dystryktu Warszawskiego, 1942, 1 j.a

 16. Batalion Policji w Zamościu

  • Polizei Bataillon 104, 314
  • Zamość Police Battalion

  Rozkazy, zarządzenia, 1939-1942, 7 j.a. Organizacja i działalność, 1939-1941, 29 j.a. Zaopatrzenie i uzbrojenie, 1939-1941, 12 j.a. Policja pomocnicza, 1939-1942, 42 j.a. Sprawy gospodarcze, 1939-1941, 7 j.a. Obrona przeciwlotnicza, 1941-1942, 2 j.a. 1 Kompania, 1939-1942, 12 j.a. 2 Kompania, 1939-1941, 23 j.a. 3 Kompania, 1939-1941, 21 j.a. 4 Kompania, 1939-1941, 31 j.a.

 17. Starostwo Powiatowe w Lublinie

  • Kreishauptmannschaft Lublin-Land
  • Office of the Lublin County Governor

  Okólniki i zarządzenia, 1939-1944, 10 j.a. (sygn. 1-10), Sprawy organizacyjne, osobowe, budżet, 1940-1943, 4 j.a. (sygn. 11-14), Sprawy gminne, podział administracyjny powiatu, 1940, 2 j.a. (sygn. 15-16), Sprawy poczty i komunikacji, 1940-1942, 2 j.a. (sygn. 17-18), Rozkazy policji i żandarmerii, 1939-1944, 6 j.a. (sygn. 19-24), Sprawy rejestracji zgonu więźniów, 1940-1942, 2 j.a. (sygn. 25-26), Prośby o zwolnienie z obozów jeńców wojennych, 1939-1940, 6 j.a. (sygn. 27-32), Sprawy zezwoleń na posiadanie broni, 1940-1941, 1 j.a. (sygn. 33), Zebrania, zgromadzenia, dochodzenia, 1939-1942, 6 j...

 18. Centralny Zarząd Budowlany Oddziałów Wojskowych i Policji w Lublinie

  • Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei Lublin
  • Central Construction Board for the Waffen-SS and Police in Lublin

  Wydział I Sprawy ogólne, 1941-1943, 7 j.a. Wydział II Ogólne sprawy budowlane, 1941-1944, 17 j.a. Wydział III Administracja budowlana, 1940-1944, 29 j.a. Wydział VII Jednostki nadrzędne, 1941-1944, 2 j.a. Wydział VIII Budowy, 1941-1944, 225 j.a.

 19. Centrala Przesiedleńcza Policji Bezpieczeństwa - Ekspozytura w Zamościu

  • Der Chef der Sipo und des SD - Umwandererzentralstelle Posen - Zweigstelle Zamosc
  • Security Police Central Resettlement Office, Zamość Branch

  Akta ogólne, 1942-1944, 12 j.a., Notatki służbowe i sprawozdania z akcji wysiedleńczej Akta szczegółowe, 1942-1943, 60 j.a., Rozkazy wysiedleńczo-osadnicze

 20. Urząd Okręgu Lubelskiego

  • Amt des Distrikt Lublin
  • Lublin District Office

  The collection contains i.a. a large quantity of documents of Referat do spraw żydowskich (Referat Judenfragen, Office for Jewish affairs, units 270-809) and Wydział administracji i pracy (Abteilung Innere Verwaltung und Abteilung Arbeit, Department of Administration and Labour), including lists of transports. These reference Lublin and many other places in the district, including Biłgoraj, Krasnystaw, Puławy, Radzyń and Zamość.