Archival Descriptions

Displaying items 61 to 80 of 106
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Akta gminy w Abramowie

  • Files of the commune of Abramów

  lata 1914-1918, okres międzywojenny - okólniki i zarządzenia wewnętrzne władz, sprawy samorządu gminnego, zbiór danych statystycznych dotyczących gminy, budżety, sprawy finansowe i gospodarcze, protokoły zebrań sołtysów, zarządu i rady gminy, sprawozdania z lustracji, sprawy ruchu ludności, rolnictwo, zbiór wykazów metrykalnych, księga biblioteczna zarządu gminnego, sprawy podatków, księga inwentarzowa zarządu gminnego, księgi biercze - 21 j.a. okres okupacji – sprawy ewidencji ludności, zarządzenia władz okupacyjnych w sprawie kontyngentów, akta gospodarcze i finansowe, zebrania i funkcjon...

 2. Akta gminy w Czemiernikach

  • Files of the commune of Czemierniki

  Karta A: okres międzywojenny – księga uchwał – 1 j.a. okres okupacji – sprawy kontroli wewnętrznej, finansowe, spisy posiadaczy opuszczonych domów pożydowskich, roczne sprawozdania rachunkowe - 6 j.a. okres PRL – sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności gminy, wykazy członków organów gminnych, protokoły posiedzeń, roczne sprawozdania rachunkowe, spisy gospodarstw rolnych, sprawy oświaty, kultury i sztuki, ewidencja ludności – 26 j.a. Karta B: rejestry mieszkańców, 1932-1952, 19 j.a.

 3. Akta gminy w Firleju

  • Files of the commune of Firlej

  okres międzywojenny – budżety cegielni gminnej, budżety gminy, księga uchwał rady gminnej, sprawy budownictwa, oświaty i kultury - 17 j.a. okres okupacji – budżety gminy, sprawozdania budżetowe - 3 j.a. okres PRL – sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności gminy, sprawy osobowe członków i pracowników organów gminnych, plany pracy, księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy rolnictwa, oświaty, kultury i sztuki, ewidencja ludności, sprawy bezpieczeństwa publicznego, księgi biercze – 52 j.a. ...

 4. Akta gminy w Kamionce

  • Files of the commune of Kamionka

  rok 1912, okres międzywojenny - sprawy dochodów budżetowych, sprawy podatkowe, protokoły zebrań organów gminnych - 8 j.a. okres okupacji - sprawy organizacyjne, sprawy strat wojennych, ewidencja ludności - 4 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków i pracowników organów gminnych, księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy rolnictwa, oświaty, kultury i sztuki, pożarnictwa, ewidencja ludności, księgi biercze - 45 j.a.

 5. Akta gminy w Leszkowicach (Luszawie)

  • Files of the commune of Leszkowice (Luszawa)

  Karta A: okres międzywojenny – sprawy budżetowe, rachunkowe, sprawy podatkowe, księgi protokołów, uchwał, księgi biercze, rejestry domów - 18 j.a. okres okupacji – sprawy budżetowe, rachunkowe, podatkowe, zarządzenia władz okupacyjnych w sprawie kontyngentów, spisy wysiedlonych, ewidencja ludności - 16 j.a. okres PRL –księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy rolnictwa, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze – 17 j.a. Karta B: ewidencja ludności 1891-1959, 26 j.a.

 6. Akta gminy w Ludwinie

  • Files of the commune of Ludwin

  Karta A: lata 1898-1914 - protokoły zebrań wiejskich - 2 j.a. okres międzywojenny - sprawy budżetowe - 1 j.a. okres okupacji - sprawy budżetowe, sprawozdania rachunkowe - 2 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, szkolnictwa, hodowli, aprowizacji, finansowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe - 65 j.a. Karta B: ewidencja i kontrola ruchu ludności, XIX-1953, 20 j.a.

 7. Akta gminy w Łucce

  • Files of the commune of Łucka

  Karta A: lata 1893-1911 - okólniki - 4 j.a. okres międzywojenny – uchwały i zarządzania sejmiku i starostwa powiatowego w Lubartowie oraz własne gminy, sprawy budżetowe, sprawozdania rachunkowe, protokoły zebrań organów gminnych, sprawy osobowe i personalne, majątkowe, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, przemysłu, handlu, ruchu i ewidencji ludności, bezpieczeństwa - 64 j.a. okres okupacji - zarządzenia i okólniki, sprawy kontyngentu, rolnictwa, personalne, protokoły zebrań, finansowe, sprawy Delegatury Polskiego Komitetu Rady Opiekuńczej, hodowli, przemysłu i handlu, e...

 8. Akta gminy w Michowie (Chudowoli)

  • Files of the commune of Michów (Chudowola)

  okres okupacji – sprawy organizacyjne (korespondencja ogólna), sprawozdania rachunkowe, sprawy aprowizacji, finansowe, podatkowe, sprawy przemysłu i handlu, majątkowe - 48 j.a. okres PRL –księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy rolnictwa, sprawozdania rachunkowe, sprawy szkolnictwa i kultury, hodowli, przemysłu, handlu, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ewidencji ludności, budownictwa, podatkowe, księgi biercze – 53 j.a.

 9. Akta gminy w Niemcach

  • Files of the commune of Niemce

  Karta A: lata 1914-1918 - roczny spis akt spraw z 1915 r. - 1 j.a. okres międzywojenny - uchwały i zarządzenia sejmiku i starostwa w Lubartowie oraz własne gminy, protokoły zebrań organów gminnych, sprawy majątkowe, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, przemysłu, handlu, ewidencji ludności, budownictwa, wojskowe, emigracji i reemigracji, podatkowe, sądownictwa, myślistwa, pożarnictwa, leśnictwa, budżetowe, księgi biercze - 344 j.a. okres okupacji - księgi uchwał, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gminnych i pracowników gminnych, kontrola wewnętrzna, g...

 10. Akta gminy w Rudnie

  • Files of the commune of Rudno

  Karta A: okres międzywojenny - księgi protokołów organów gminnych, sprawozdania rachunkowe - 2 j.a. okres okupacji - sprawy finansowe, kontyngentu, inspekcyjne - 7 j.a. okres PRL - księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, zdrowia i opieki społecznej, aprowizacji, szkolnictwa, finansowe, podatkowe, przemysłu, majątkowe, ruchu i ewidencji ludności, sprawozdania rachunkowe - 56 j.a. Karta B: ewidencja i kontrola ruchu ludności, 1900-1932, 2 j.a.

 11. Akta gminy w Samoklęskach

  • Files of the commune of Samoklęski

  okres okupacji – sprawy budżetowe, finansowe – 2 j.a. okres PRL –protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, sprawy finansowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 29 j.a.

 12. Akta gminy w Sernikach

  • Files of the commune of Serniki

  Karta A: okres międzywojenny - księgi biercze - 7 j.a. okres okupacji - sprawy ruchu i ewidencji ludności, spisy wysiedlonych z terenów Rzeszy Niemieckiej - 3 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, księgi uchwał, kontrola wewnętrzna, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, zdrowia i opieki społecznej, aprowizacji, szkolnictwa, finansowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze, sprawy ewidencji ludności - 151 j.a. Karta B: ewidencja i kontrola ruchu ludności, 1932-1953, 18 j.a.

 13. Akta gminy w Spiczynie

  • Files of the commune of Spiczyn

  Karta A: lata 1915-1918 - okólniki i zarządzenia władz okupacyjnych, sprawy dotyczące wyborów do sejmiku powiatowego, szkolnictwa, sprawy budżetowe, zdrowia, ewidencji ludności – 16 j.a. okres międzywojenny - uchwały i zarządzenia własne gminy, protokoły zebrań organów gminnych, sprawy zdrowia, budżetowe, personalne, podatkowe, przemysłu i handlu, wojskowe, hodowli, sądownictwa, budownictwa, sprawozdania rachunkowe, ewidencja ludności - 92 j.a. okres okupacji - sprawy ruchu i ewidencji ludności, spisy wywiezionych na roboty przymusowe do Rzeszy Niemieckiej, sprawy oświaty i kultury, przemys...

 14. Akta gminy w Tarle

  • Files of the commune of Tarło

  Karta A: okres międzywojenny - uchwały i zarządzenia własne gminy, protokoły zebrań organów gminnych, sprawy budżetowe, podatkowe, przemysłu i handlu, wojskowe, hodowli, sprawozdania rachunkowe, ewidencja ludności, księgi biercze - 42 j.a. okres okupacji - sprawy budżetowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 4 j.a. okres PRL - protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, podatkowe, budżety gminy, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 15 j.a. Karta B: ewidencja i kontrola ruchu ludności, 1900-1932, 16 j.a.

 15. Akta gminy w Bełżycach

  • Files of the commune of Bełżyce

  Karta A: Okres międzywojenny - księgi biercze danin publicznych - 1 j.a Okres okupacji - sprawy USC, wojskowe, księgi kasowe, ewidencja ludności, księgi biercze - 6 j.a Okres PRL - normatywy, protokoły posiedzeń władz, komisji, kontroli, budżety i sprawozdania rachunkowe, rejestry wymiarowe i księgi biercze podatków, ewidencja ludności, sprawy rolnictwa, sądowe, oświaty, kultury i sztuki, opieki społecznej, budownictwa, majątku gminy, przedsiębiorczości - 369 j.a. Karta B: ewidencja i kontrola ruchu ludności, 1947-1952, 24 j.a.

 16. Akta gminy w Brzezinach (z siedzibą w Milejowie)

  • Files of the commune of Brzeziny with the seat in Milejów

  Karta A: XIX wiek, lata 1914-1918 - przepisy i zarządzenia władz zwierzchnich i własne, księgi uchwał, sprawy wojskowe, ewidencji ludności, opieki społecznej - 8 j.a. okres międzywojenny - sprawy własnościowe, podatkowe, księgi inwentarzowe, - 3 j.a. okres okupacji - sprawy finansowe, księga biercza - 2 j.a. okres PRL - protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, budżety gminy, księgi protokołów, sprawy personalne, rolnictwa, hodowli, kontyngentów, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, e...

 17. Akta gminy w Bychawie

  • Files of the commune of Bychawa

  Karta A: XIX w., okres 1914-1918 - księgi uchwał, sprawy finansowe, majątkowe, protokoły zebrań - 17 j.a. okres międzywojenny - zarządzenia władz, protokoły zebrań, wyborów wójtów, sołtysów, radnych, sprawy wyborów do Sejmu i Senatu, personalne, podatków, wojska, ewidencji i ruchu ludności, przemysłu, handlu, rolnictwa, oświaty, wyznaniowe, sprawozdania rachunkowe, księgi inwentarzowe, budżety, - 58 j.a. okres okupacji - sprawy organizacyjne, przedsiębiorczości, personalne, majątku gminy, bezpieczeństwa i porządku publicznego, księgi protokołów, sprawozdania rachunkowe, budżety, sprawy USC,...

 18. Akta gminy w Chodlu

  • Files of the commune of Chodel

  okres międzywojenny - sprawy własnościowe - 1 j.a. okres okupacji - sprawy budżetowe - 1 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, kontrola wewnętrzna, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, przemysłu i handlu, elektryfikacji, oświaty i kultury, opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, wojskowe, budowlane, sądowe, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe - 85 j.a.

 19. Akta gminy w Jastkowie

  • Files of the commune of Jastków

  Karta A: Wiek XIX, lata 1914-1918 - sprawy handlu, finansowe, księgi protokołów - 4 j.a. okres międzywojenny - zarządzenia władz, protokoły zebrań, wybory do samorządu gminnego, sprawy ruchu i ewidencji ludności, wojskowe, podatkowe, finansowe, księgi biercze - 43 j.a. okres okupacji - sprawy finansowe, budżetowe, ruchu ludności, sprawozdania rachunkowe - 8 j.a okres PRL - księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, kontroli, budżety gminy, sprawy rolnictwa, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, majątko...

 20. Akta gminy w Jaszczowie (z siedzibą w Biskupicach)

  • Files of the commune of Jaszczów with the seat at Biskupice

  Karta A: okres międzywojenny - księga biercza - 1 j.a. okres okupacji - sprawy personalne - 1 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, księgi uchwał, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, kontroli, budżety gminy, sprawy rolnictwa, elektryfikacji, zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, budowlane, ruchu i ewidencji ludności, hodowli, przedsiębiorstw, bezpieczeństwa publicznego, wojskowe, sądowe, finansowe, podatkowe, majątkowe, sprawozdania rachunkowe, obchody uroczystości państwowych, księgi biercze - 158 j.a. Karta...