Archival Descriptions

Displaying items 41 to 60 of 106
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Komenda Wojska Orła Białego

  Rozkazy, 1943-1944 - 1 j.a.

 2. Narodowa Organizacja Wojskowa Okręg Lublin

  Listy awansowe i sprawozdanie, 1942-1943 - 1 j.a.

 3. Komenda Obrońców Polski

  Rozkazy i instrukcje, 1940 - 2 j.a. (sygn. 1-2) Relacja, b.d. - 1 j.a. (sygn. 3) Prasa konspiracyjna, 1943 - 1 j.a. (sygn. 4)

 4. Organizacja Wojskowa "Unia" Okręg Lublin

  Rozkazy i instrukcje, 1942 - 1 j.a. (sygn. 1) Odezwy, 1942-1943 - 1 j.a. (sygn. 2)

 5. Zjednoczone Organizacje Ruchu "Miecz i Pług"

  Rozkazy i instrukcje, 1943-1944 - 3 j.a. (sygn. 1-3) Odezwy i deklaracje, 1943, [ok. 1944] - 2 j.a. (sygn. 4-5) Relacje, [ok. 1948-1949], 1950 - 2 j.a. (sygn. 6-7) Broszury, [ok. 1943-1944] - 1 j.a. (sygn. 8) Druki ulotne, [ok. 1943-1944] - 1 j.a. (sygn. 9) Prasa konspiracyjna, 1943-1944 - 6 j.a. (sygn. 10-15) Informacje dodatkowe

 6. Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Lublinie

  • Regional Liquidation Office in Lublin

  Wydział Ogólny, 1945-1951, 108 j.a. Wydział Likwidacyjny, 1945-1951[1952-1957], 417 j.a. Wydział Prawny, 1945-1951, 29 j.a.

 7. Wojewódzki Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lublinie

  • State Repatriation Office. Lublin Voivodship Branch

  Dział Ogólny, 1944-1951, 251 j.a. Dział Finansowo-Budżetowy, 1945-1951, 28 j.a. Dział Prawny, 1944-1949, 235 j.a. Dział Osadnictwa, 1944-1950, 171 j.a. Dział Etapowy, 1944-1950, 68 j.a. Dział Transportowy, 1945-1950, 44 j.a. Likwidatura WO PUR w Lublinie, 1944-1951, 43 j.a. Zaświadczenia repatriacyjne, 1945-1947, 46 j.a. Sprawy przydziału nieruchomości repatriantom, 1945-1949, 12 j.a. Akta osobowe, 1944-1951, 794 j.a.

 8. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białej Podlaskiej

  • State Repatriation Office. Biała Podlaska County Branch

  Sprawy transportowe, 1945-1949, sygn. 1-5 - zarządzenia, sprawozdania Sprawy osadnictwa, 1945, sygn. 6 Sprawy przesiedleńcze, 1945-1949, sygn. 1-17 - akta przesiedleńcze, ewidencja repatriantów Korespondencja ogólna, 1945, sygn. 18 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 19-41

 9. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Biłgoraju

  • State Repatriation Office. Biłgoraj County Branch

  Sprawozdawczość, 1945-1950, sygn. 1-3 Ewidencja gospodarstw przeznaczonych do nasiedlenia, 1947-1948, sygn. 4-6 Ewidencja repatriantów i poszukiwanie osób zaginionych, 1945-1950, sygn. 7-11 Protokóły posiedzeń Powiatowej Rady Przesiedleńczej, 1947-1949, sygn. 12 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 13-14

 10. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Chełmie

  • State Repatriation Office. Chełm County Branch

  Sprawozdawczość dotycząca akcji przesiedleńczej, 1949, sygn. 1 Akta dotyczące przydziału nieruchomości i gospodarstw, 1945-1949, sygn. 2-18, 31-34 - wykazy i zestawienia, w tym gospodarstw poukraińskich i nieruchomości nierolniczych z terenu powiatu Ewidencja repatriantów, 1944-1947, sygn. 19-29 Ewidencja Ukraińców, 1947, sygn. 30 Opisy mienia pozostawionego w ZSRR, 1945, sygn. 35 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 36-42

 11. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Hrubieszowie

  • State Repatriation Office. Hrubieszów County Branch

  Instrukcje, zarządzenia i okólniki Zarządu Centralnego i Wojewódzkiego Oddziału PUR, 1944-1947, sygn. 1-7 Sprawozdania, 1945, sygn. 8-10 - wykazy, sprawozdania, protokóły Sprawy dotyczące repatriantów, 1945-1947, sygn. 11-19 - zaświadczenia, ewidencja repatriantów i zaświadczeń Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 20-38

 12. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Krasnymstawie

  • State Repatriation Office. Krasnystaw County Branch

  Materiały pokontrolne, 1947-1949, sygn. 1 Ewidencja repatriantów, 1944-1949, sygn. 2-11 Ewidencja orzeczeń odszkodowawczych, 1946-1947, sygn. 12 Zaświadczenia repatriacyjne, 1945-1948, sygn. 13-17

 13. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lubartowie

  • State Repatriation Office. Lubartów County Branch

  Zarządzenia Ministerstwa Ziem Odzyskanych, 1947-1948, sygn. 1 Materiały pokontrolne, 1947-1948, sygn. 2 Ewidencja osób przesiedlonych, 1945-1948, sygn. 3-6 Wykazy i opisy mienia osób przesiedlonych, 1945-1946, sygn. 7-9

 14. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lublinie

  • State Repatriation Office. Lublin County Branch

  Zarządzenia i materiały pokontrolne, 1946, 1948, sygn. 1-2 Sprawozdawczość dotycząca repatriantów, 1946, sygn. 3-4 Ewidencja repatriantów, 1945-1950, sygn. 5-8 Poszukiwanie rodzin, 1950, sygn. 9

 15. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Puławach

  • State Repatriation Office. Puławy County Branch

  Okólniki, zarządzenia, 1945-1948, sygn. 1 Materiały pokontrolne, 1945-1950, sygn. 2 Ewidencja repatriantów i przesiedlanych, 1945-1946, sygn. 3-6 Wykaz majątków poniemieckich, 1946, sygn. 7 Zaświadczenia repatriacyjne, 1945, sygn. 8

 16. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Radzyniu Podlaskim

  • State Repatriation Office. Radzyń Podlaski County Branch

  Zarządzenia, 1945-1948, sygn. 1 Korespondencja, 1945-1946, sygn. 2 - dotyczy zatrudnienia repatriantów Materiały dotyczące akcji spółdzielczo-parcelacyjnej, 1947, sygn. 3 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1945-1948, sygn. 4-9, 15-18 - także sprawy dewastacji przyznanych gospodarstw Ewidencja Ukraińców, 1945, sygn. 11 Ewidencja gospodarstw poniemieckich i poukraińskich, 1945, sygn. 10, 12-14 Odpisy opisów mienia, 1946, sygn. 19

 17. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Tomaszowie Lubelskim

  • State Repatriation Office. Tomaszów Lubelski County Branch

  Materiały pokontrolne, 1945-1947, sygn. 1 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1945-1947, sygn. 2-4 Listy transportowe repatriantów ze Wschodu, 1946, b.d., sygn. 5-91 Sprawy dotyczące dewastacji przyznanych gospodarstw, 1946-1948, sygn. 92 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 93-137

 18. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego we Włodawie

  • State Repatriation Office. Włodawa County Branch

  Materiały pokontrolne, 1945-1948, sygn. 1 Rejestry orzeczeń i zaświadczeń, 1945-1947, sygn. 2-5 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1944-1947, sygn. 6-14 - także wykazy ewakuowanej ludności ukraińskiej Zaświadczenia repatriacyjne i przesiedleńcze, 1945-1949, sygn. 15-19 - także korespondencja Protokóły nadania gospodarstw repatriantom, 1945-1946, sygn. 20 Protokóły dotyczące mienia pozostawionego na wschodzie, 1945, sygn. 21-22 - sporządzone w oparciu o zeznania świadków Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 23-38

 19. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Zamościu

  • State Repatriation Office. Zamość County Branch

  Orzeczenia odszkodowawcze (wtórniki), 1945, sygn. 1-10 Ewidencja repatriantów ze Wschodu i z Zachodu, 1944-1950, sygn. 11-33 Ewidencja osób poszukiwanych i poszukujących, 1945-1947, sygn. 34-41 - dotyczy też osób poszukiwanych za występki

 20. Delegatura Pełnomocnika Rządu do Spraw Przesiedlenia w Bełzie

  Informacja o terenach województwa lubelskiego przekazywanych ZSRR, plany i zestawienia prac Komisji Mieszanej, 1951, 1 j.a. Akcja przesiedleńcza, 1951, 1 j.a. Zestawienia statystyczne dotyczące pozostawionego mienia nieruchomego w gminach powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego, 1951, 2 j.a. Opisy i akty zdawczo-odbiorcze pozostawionego mienia nieruchomego instytucji państwowych, społecznych, spółdzielczych i wyznaniowych w poszczególnych gminach, 1951, 11 j.a. Opisy pozostawionego mienia nieruchomego w gromadach przez mieszkańców, 1951, 58 j.a. Akty na pozostawiony grunt, 1951, 42 j.a.