Archival Descriptions

Displaying items 21 to 40 of 106
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Posterunki Policji Polskiej w dystrykcie lubelskim

  • Polish Police Stations in Lublin Distrikt
 2. Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Sawinie

  księga zawierająca akty urodzeń i małżeństw z roku 1939 oraz akty zgonu z lat 1939-1940, sygn. 1 (1 j.a.)

 3. Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Zakrzówku

  księga urodzeń z lat 1939-1940, sygn. 1 (1 j.a.)

 4. Akta miasta Lubartowa

  • Files of the town of Lubartów

  Karta A: Dokument, kopia z XX w., 1 j.a. Księgi radzieckie i wójtowsko-ławnicze, 1545-1810, 8 j.a. Akta z okresu zaborów, 1810-1863, 4 j.a. Akta z okresu I wojny światowej i II Rzeczypospolitej, 1916-1939, 720 j.a. Akta z okresu okupacji, 1940-1944, 141 j.a. Akta z okresu PRL, 1945-1950, 240 j.a. Karta B: Księgi ludności stałej m. Lubartowa, 2 poł. XIX w.-1950[1951-1975]; 87 j.a.

 5. Akta miasta Ostrowa Lubelskiego

  • Files of the town of Ostrów Lubelski

  Dokumenty, 1654, 1703, 1722, 3 j.a. Akta z okresu zaborów, 1890, 10 j.a. Akta Rady i Zarządu Miejskiego, 1918-1939, 421 j.a. Akta Zarządu Miejskiego, 34 j.a. Akta Miejskiej Rady Narodowej, 1944-1950[-1954], 31 j.a. Dzienniki korespondencyjne (podawcze), 1920-1939, 20 j.a.

 6. Akta miasta Puław

  • Files of the town of Puławy

  Karta A: Zarząd Miejski, 1929-1932, 6 j.a. Miejska Rada Narodowa, 1944-1950[1954], 22 j.a. Zarząd Miejski, 1944-1950[1955], 161 j.a. Karta B: Rejestry mieszkańców, 1895-1930, 2 j.a.

 7. Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa Okręgu Lublin

  I. Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie Komenda Okręgu, 1940-1945 - 31 j.a. (sygn. 1-31) Inspektorat Chełm - Obwody Chełm, Krasnystaw, Włodawa, 1943-1944 - 35 j.a. (sygn. 32-67) Inspektorat Lublin - Obwody Lubartów, Lublin-miasto, Lublin-powiat, 1941-1945 - 54 j.a. (sygn. 68-122) Inspektorat Puławy - Obwody Janów Lubelski, Puławy, 1942-1945 - 48 j.a. (sygn. 123-171) Inspektorat Radzyń - Obwody Biała Podlaska, Łuków, Radzyń Podlaski, 1940, 1942-1945 - 39 j.a. (sygn. 172-211) Inspektorat Zamość - Obwody Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Zamość, 1940...

 8. Bataliony Chłopskie Okręg IV Lublin

  Komenda Okręgu, 1943-1947, 1949 - 16 j.a. (sygn. 1-16) Podokręg IV C - Obwody nr 1 Puławy, nr 2 Kraśnik, nr 6 Chełm, nr 12 Lubartów, nr 13 Lublin 1942-1944 - 32 j.a. (sygn. 17-49) Podokręg IV A i obwody nr 10 Łuków, nr 11 Radzyń Podlaski 1943-1944 - 5 j.a. (sygn. 50-54) Podokręg IV B i Obwody nr 3 Biłgoraj, nr 4 Tomaszów Lubelski, nr 5 Hrubieszów, nr 14 Krasnystaw, nr 15 Zamość, 1942-1945, 1952 - 46 j.a. (sygn. 55-101) Broszury, 1942-1944 - 9 j.a. (sygn. 102-111) Druki ulotne, 1943-1944 - 11 j.a. (sygn. 112-123) Komunikaty z nasłuchu radiowego, 1944 - 1 j.a. (sygn. 124) Prasa konspiracyjna,...

 9. Narodowe Siły Zbrojne Okręg III Lublin

  Instrukcje, rozkazy, odezwy, sprawozdania, korespondencja, 1943-1945, 1950 - 14 j.a. (sygn. 1-13) Wykazy broni i stanu osobowego, 1944-1945 - 1 j.a. (sygn. 14) Sprawy karne, 1944 - 1 j.a. (sygn. 15) Nakazy i ostrzeżenia, 1945-1946 - 1 j.a. (sygn. 16) Sprawy finansowo-rozliczeniowe, 1944-1945 - 1 j.a. (sygn. 17) Materiały ideowo-propagandowe, [ok. 1943-1944] - 1 j.a. (sygn. 18) Materiały różne, 1943 - 2 j.a. (sygn. 19-20) Druki ulotne, [ok. 1943-1944] - 3 j.a. (sygn. 21-23) Prasa konspiracyjna, 1940-1944 - 15 j.a. (sygn. 24-39)

 10. Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" - WiN Okręg Lubelski

  Komenda Okręgu, 1945-1947 - 44 j.a. (sygn. 1-44) Inspektorat Biała Podlaska - Obwody Biała Podlaska, Łuków, Radzyń Podlaski, Siedlce, 1945-1947 - 37 j.a. (sygn. 45-83) Inspektorat Chełm - Obwody Chełm, Krasnystaw, Włodawa, 1945-1947 - 9 j.a. (sygn. 84-91) Inspektorat Lublin - Obwody Lubartów, Lublin-miasto, Lublin-powiat, [1944] 1945-1947 [1948-1951] - 16 j.a. (sygn. 92-108) Inspektorat Puławy - Obwody Kraśnik, Puławy, 1945-1947 - 25 j.a. (sygn. 109-134) Inspektorat Zamość - Obwody Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Zamość, 1945-1946 - 57 j.a. (sygn. 135-192) Broszury, 1945 - 6 j.a. (...

 11. Miejska Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie

  Materiały organizacyjne, 1945-1947, sygn. 1; Protokóły zeznań świadków, skorowidz przesłuchiwanych, wykazy protokółów, 1945-1947, sygn. 2-14; Wykaz i skorowidz przestępców wojennych, b.d., sygn. 15-16; Fotografie, 1946, sygn. 17; Ogólne, 1945-1947, sygn. 18-19; Sprawy finansowe, 1945-1947, sygn. 20-21

 12. Rada Żydowska w Lublinie

  • Judenrat in Lublin
  • Jewish Council in Lublin

  The collection contains documents including circulars and public announcements; minutes of meetings; reports on the work of the council to the German authorities; personal materials; documents on financial and economic matters, forced labour, aid to children, the poor and the needy; and lists of populations, resettled people, those employed in the labour camp at Lipowa Street, and the deceased.

 13. Biura Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Lublinie - zbiór szczątków zespołów

  • Local Branches of the Lublin Regional Liquidation Office

  903.1 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Białej Podlaskiej, 1945-1947, 6 j.a. 903.3 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Lublinie, 1947-1948, 4 j.a. 903.4 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Łukowie, 1945-1948, 4 j.a. 903.5 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Puławach, 1945-1947, 3 j.a. 903.6 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Radzyniu Podlaskim, 1945-1948, 6 j.a.

 14. Urząd Pracy w Chełmie

  • Arbeitsamt Cholm
  • Labour Office in Chełm

  Okólniki i zarządzenia w sprawach finansowych, 1939-1942, 1 j.a. Zestawienia i dowody rachunkowo-kasowe, karty pracy, 1940-1942, 5 j.a.

 15. Urząd Pracy w Lublinie

  • Arbeitsamt Lublin
  • Labour Office in Lublin

  Wydział I Administracja (Verwaltung), 1939-1944, 6 j.a. Wydział II Praca (Arbeitseinsatz), 1939-1944, 80 j.a. Wydział III Pomoc bezrobotnym (Arbeistslosenhilfe), 1940-1941, 2 j.a. Wydział IV Nadzór przemysłowy i sprawy powiernicze (Gewerbeaufsicht und Treuhänderangelegenheitem), bd., 1 j.a.

 16. Więzienie Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na Zamku w Lublinie

  • Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Lublin - Gefangenhaus
  • Prison of the Security Police and Security Service in Lublin

  Sprawy zmiany nazwy obozu na Majdanku, 1943, 1 j.a. Obliczenia stanu więźniów: notatki, wykazy, 1940-1944, 2 j.a. Odpisy nakazów karnych i wyroków, korespondencja, 1940-1944, 3 j.a. Dzienne wykazy więźniów (fragmenty), b.d., 1 j.a. Lista obecności straży więziennej, b.d., 1 j.a. Książka odwiedzin, 1940-1943, 1 j.a. Książki kuchenne i magazynowe, warsztaty, 1942-1944, 6 j.a. Książka pojazdów, 1942, 1 j.a. Plan budynku administracyjnego, 1941, 1 j.a.

 17. Sąd Niemiecki w Lublinie

  • Deutsches Gericht in Lublin
 18. Sąd Niemiecki w Chełmie

  • Deutsches Gericht in Cholm