Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 106
Country: Poland
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Komendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Lublinie

  • Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Lublin :
  • Commander of the Security Police and Security Service in Lublin

  Wykaz stanowisk i zakres działania grupy A Komendy Sipo i SD, 1944, 1 j.a. Wykaz funkcjonariuszy ukraińskiej policji kryminalnej przy Komendzie Sipo i SD w Lublinie, b.d., 1 j.a. Spis inwentarza, korespondencja dot. sprzętu, 1939-1944, 3 j.a. Rachunki administracji Kasyna Sipo i SD w Lublinie i w Kazimierzu, 1942-1944, 11 j.a. Rozkazy Dyrekcji Policji Kryminalnej, 1941-1943, 1 j.a. Obwieszczenia, 1943-1944, 1 j.a. Dziennik podawczy Referatu IV A-1e, 1941-1944, 1 j.a. Biuletyn Wydziału IV Komendanta Sipo i SD Dystryktu Warszawskiego, 1942, 1 j.a

 2. Akta Miasta Lublina. 1939-1944

  • Files of the city of Lublin

  The collection contains i.a. materials concerning the establishment of the ghetto, “lists of deaths” among the Jews, and forced labour, and also large numbers of residential registration ledgers

 3. Urząd Okręgu Lubelskiego

  • Amt des Distrikt Lublin
  • Lublin District Office

  The collection contains i.a. a large quantity of documents of Referat do spraw żydowskich (Referat Judenfragen, Office for Jewish affairs, units 270-809) and Wydział administracji i pracy (Abteilung Innere Verwaltung und Abteilung Arbeit, Department of Administration and Labour), including lists of transports. These reference Lublin and many other places in the district, including Biłgoraj, Krasnystaw, Puławy, Radzyń and Zamość.

 4. Starostwo Miejskie w Lublinie

  • Die Stadthauptmannschaft in Lublin
  • Office of the Lublin City Governor

  Kancelaria Starosty (Der Stadthauptmann), 1941-1944, 2 j.a. Dyrekcja Policji (Polizeidirektion), 1941-1944, 4 j.a. Urząd Kontroli Cen, Straż Przemysłowa (Amt für Preisüberwachung und Gewerbepolizei), 1941-1944, 6 j.a. Urząd Administracji Ogólnej i Finansów (Amt für Allgemeine und Finanzvewaltung), 1942-1944, 5 j.a. Referat Spraw Narodowościowych i Opieki (Referat Bevölkerungswesen und Fürsorge), 1940-1944, 50 j.a. Powiatowy Lekarz Weterynarii (Kreistierarzt der Stadt Lublin), 1940-1944, 5 j.a. Urząd do Spraw Gospodarki (Amt für Wirtschaft), 1940-1944, 40 j.a. Urząd do Spraw Budownictwa (Amt...

 5. Starostwo Powiatowe w Lublinie

  • Kreishauptmannschaft Lublin-Land
  • Office of the Lublin County Governor

  Okólniki i zarządzenia, 1939-1944, 10 j.a. (sygn. 1-10), Sprawy organizacyjne, osobowe, budżet, 1940-1943, 4 j.a. (sygn. 11-14), Sprawy gminne, podział administracyjny powiatu, 1940, 2 j.a. (sygn. 15-16), Sprawy poczty i komunikacji, 1940-1942, 2 j.a. (sygn. 17-18), Rozkazy policji i żandarmerii, 1939-1944, 6 j.a. (sygn. 19-24), Sprawy rejestracji zgonu więźniów, 1940-1942, 2 j.a. (sygn. 25-26), Prośby o zwolnienie z obozów jeńców wojennych, 1939-1940, 6 j.a. (sygn. 27-32), Sprawy zezwoleń na posiadanie broni, 1940-1941, 1 j.a. (sygn. 33), Zebrania, zgromadzenia, dochodzenia, 1939-1942, 6 j...

 6. Starostwo Powiatowe w Puławach

  • Kreishauptmannschaft Pulawy
  • Puławy County Governor’s Office

  Podania ludności polskiej, sygn. 1, Sprawy stowarzyszeń, sygn. 2, Informacje o volksdeutschach, sygn. 3, Sprawy ubezpieczenia chorobowego osób pochodzenia niemieckiego, sygn. 4, Nakazy karne, sygn. 5, Przepustki dla Niemców, sygn. 6, Przepustki nocne, sygn. 7 Sprawy ludności żydowskiej, sygn. 8, Sprawy przemysłu, sygn. 9, Sprawy rolnictwa, sygn. 10, Organizacja ochrony przeciwpożarowej, sygn. 11, Okólniki i zarządzenia, sygn. 12.

 7. Związek Gmin w Hrubieszowie

  • Gemeindeverband Hrubieszow
 8. Związek Gmin w Lubartowie

  • Gemeindeverband Lubartow

  Sprawy organizacyjne, 1940-1944, 1 j.a. (sygn. 1), Sprawy rachunkowe, podatkowe, budżety, 1940-1944, 7 j.a. (sygn. 2-8), Sprawy miejskie i gminne, 1942-1944, 3 j.a. (sygn. 9-11),

 9. Związek Gmin w Puławach

  • Gemeindeverband Pulawy

  Kierownictwo Związku Gmin, 1939-1944, 40 j.a. Księgowość i kasa, 1940-1944, 62 j.a. Podatki, 1939-1944, 6 j.a. Architekt Powiatowy, 1942-1944, 2 j.a. Lekarz Powiatowy, 1940-1942, 4 j.a. Instruktor Straży Ogniowej, 1940-1944, 3 j.a. Nadzór nad gminami, 1940-1944, 38 j.a.

 10. Dowódca SS i Policji Okręgu Lubelskiego

  • Der SS und Polizeifuhrer im Distrikt Lublin

  Zbiór szczątków zespołów dokumentów okupacyjnych władz niemieckich 1. Dowódca SS i Policji Okręgu Lubelskiego (Der SS-und Polizeiführer im Distrikt Lublin (Stab)), 1940-1944, 6 j.a., 0,05 mb 2. Pełnomocnik Komisarza Rzeszy do Spraw Umocnienia Niemieckiej Narodowości. Urząd do Spraw Przesiedlenia Niemców (Der Beaufragte des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums. Volksdeutsche Mittelstelle), 1940-1943, 5 j.a., 0,05 mb 3. Placówka Badawcza SS do Zagadnień Wschodu (SS-Forschungstelle für Ostunterkünfte), 1942-1944, 14 j.a., 0,14 mb 4. Sąd Nr VI do Spraw SS i Policji w Krakowie ...

 11. Centrala Przesiedleńcza Policji Bezpieczeństwa - Ekspozytura w Zamościu

  • Der Chef der Sipo und des SD - Umwandererzentralstelle Posen - Zweigstelle Zamosc
  • Security Police Central Resettlement Office, Zamość Branch

  Akta ogólne, 1942-1944, 12 j.a., Notatki służbowe i sprawozdania z akcji wysiedleńczej Akta szczegółowe, 1942-1943, 60 j.a., Rozkazy wysiedleńczo-osadnicze

 12. Trzeci Oddział Konny SS-Policji w Chełmie

  • SS Polizei-Reiter-Abteilung III in Cholm

  Rozkazy i zarządzenia specjalne, 1941-1944, 8 j.a. Sprawy ogólno-organizacyjne, administracyjne, szkolenia (grupa A), 1941-1944, 11 j.a. Stan osobowy, urlopy, zaprowiantowanie i uzbrojenie (grupa B), 1942-1944, 12 j.a. Działalność Oddziału, straty, odznaczenia (grupa C), 1941-1944, 19 j.a.

 13. Batalion Policji w Zamościu

  • Polizei Bataillon 104, 314
  • Zamość Police Battalion

  Rozkazy, zarządzenia, 1939-1942, 7 j.a. Organizacja i działalność, 1939-1941, 29 j.a. Zaopatrzenie i uzbrojenie, 1939-1941, 12 j.a. Policja pomocnicza, 1939-1942, 42 j.a. Sprawy gospodarcze, 1939-1941, 7 j.a. Obrona przeciwlotnicza, 1941-1942, 2 j.a. 1 Kompania, 1939-1942, 12 j.a. 2 Kompania, 1939-1941, 23 j.a. 3 Kompania, 1939-1941, 21 j.a. 4 Kompania, 1939-1941, 31 j.a.

 14. Centralny Zarząd Budowlany Oddziałów Wojskowych i Policji w Lublinie

  • Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei Lublin
  • Central Construction Board for the Waffen-SS and Police in Lublin

  Wydział I Sprawy ogólne, 1941-1943, 7 j.a. Wydział II Ogólne sprawy budowlane, 1941-1944, 17 j.a. Wydział III Administracja budowlana, 1940-1944, 29 j.a. Wydział VII Jednostki nadrzędne, 1941-1944, 2 j.a. Wydział VIII Budowy, 1941-1944, 225 j.a.

 15. Niemieckie Zakłady Zbrojeniowe Spółka z o.o. Oddział w Lublinie

  • Deutsche Ausrüstungswerke G. m. b. H. Werk Lublin

  Korespondencja, wykazy, notatki, 1941-1944, 11 j.a. Plany i rysunki techniczne, 1941-1944, 9 j.a.

 16. Komendantura Placu w Lublinie

  • Ortskommandantur I/524

  Zarządzenia specjalne dowództwa Okręgu Wojskowego GG, 1941-1944, 3 j.a. Rozkazy, 1939-1944, 3 j.a. Sprawy organizacyjne, wykazy, korespondencja, 1939-1944, 10 j.a. Meldunki żandarmerii, 1939-1944, 1 j.a. Meldunki sytuacyjne policji porządkowej, 1943-1944, 15 j.a. Korespondencja w sprawach napadów, obrony, poszukiwania jeńców itp., 1939-1944, 7 j.a. Wypadki śmierci, pogrzeby, 1940-1944, 4 j.a. Sprawy transportu i ruchu drogowego, opieka nad żołnierzami, 1941-1944, 2 j.a. Sprawy jeńców wojennych, podania, wykazy, korespondencja, 1939, 3 j.a. Sprawy rejestracji oficerów polskich, 1940-1942, 4 ...

 17. Komendantury Wojskowe - zbiór szczątków zespołów

  1. Wyższa Komenda Polowa w Lublinie (Oberfeldkommandantur 372) - 1944, 1 j.a.; 0,01 mb 2. Komenda Polowa w Lubartowie (Ortskommandantur II/931) 1940-1941 - 6 j.a.; 0,07 mb
 18. Rady żydowskie województwa lubelskiego - zbiór szczątków zespołów

  1. Rada Żydowska w Biskupicach, 1939-1942, 10 j.a., księgi protokółów Rady Żydowskiej w Biskupicach, członkowie i urzędnicy Rady, wykazy Żydów podlegających pracy przymusowej, spisy rodzin żydowskich zamieszkałych w Biskupicach i Trawnikach, Zydzi z Krakowa zamieszkali w wymienionych miejscowościach, sprawy finansowe i majątkowe 2. Rada Żydowska w Zamościu, 1939-1942, 8 j.a., sprawozdania finansowe Rady (1939-1940), wykaz statystyczny ludności żydowskiej zamieszkałej w Zamościu i powiecie zamojskim, wykazy nieruchomości żydowskich znajdujących się na tym terenie, sprawy finansowe i inne
 19. Komendant Żandarmerii Dystryktu Lubelskiego

 20. Niemiecki Zakład Karny w Janowie Lubelskim

  • Deutsche Strafanstalt Janow
  • German Penitentiary in Janów Lubelski