Country: Belgium
 1. "Association des Juifs en Belgique" (AJB - Jewish Council). Front de l'Indépendance (FI). Archives.

  Archives of the Association of Jews in Belgium : correspondences, various lists (employees of the Association, Organisation Todt workers, persons summoned to Mechelen, packages to Kazerne Dossin, exchange of letters), documents belonging to the Education department, Mediation department, the department Assistance to Mechelen, Benevolence department, Emigration department and other departments.

 2. "Association des Juifs en Belgique" (AJB - Jewish Council). Institut Martin Buber. Archives.

  Archive of the Association of Jews in Belgium (AJB) entrusted by the Belgian Israelic Consistory and the Martin Buber Institute to Kazerne Dossin. The original AJB archives relate to German decrees, but also contain lists of employees, general correspondence, financial information, registration of Jewish families, distribution of yellow stars, delivery of food parcels to the SS-Sammellager Mecheln, management of the Jewish orphanages and schools under nazi control, memberships, mediations for arrested Jews, comptability, lists of employees, reports, correspondences on forced labour issues, ...

 3. "Association des Juifs en Belgique" (AJB- Jewish Council). Membership forms. Series.

  Digitized copy of registration forms of the members of the "Association des Juifs en Belgique" (Judenrat). The form shows the names of every member of a family living under the same roof and also mentions the adress, number of the rooms in the house and property owner.

 4. "Fichier Drancy". Subseries of cards and files.

  Digitized copy of series of individual index cards by the Sicherheitsdienst (SD), postwar extended by the Directorate-General War Victims based on research on Jews (supposingly) related to Belgium but deported via camps in France. The Directorate-General War Victims used the SD cards as a starting point for postwar research, adding the bulk of documentation to the original SD card: related documents, work sheets, information sheets, etc. , turning the original index card into a personal file. "Fichier Drancy" contains information and research on Jews with (supposed) Belgian attachments bein...

 5. "Gedichte von J.S. in KLB." (Konzentrations Lager Buchenwald) - Poems of J.S. Booklet.

  Notebook with poems and pencil drawings relating the arrival and work in Camp Buchenwald. Included a page with post liberation decision to establish a press commitee in Paris headed by comrade STORAGE.

 6. Give them a face. Collection of portraits of deportees from Kazerne Dossin.

  21,000 digitized and identified portraits of Belgian related Jews and Gypsies deported from Kazerne Dossin or France.

 7. "Guldenboek Antwerpsche Diamantkring 1930". Excerpt.

  Excerpt from the "Golden Book" of the Antwerp Diamant Cercle relating the Devizenschutz raid on the cercle of 18.08.1941.

 8. “Joden en vreemdelingen”.

  Dit bestand is cruciaal voor wat de reconstructie van de Jodenvervolging in de regio Antwerpen betreft. Het bevat hoofdzakelijk uitgaande en ingekomen briefwisseling van gouverneur Jan Grauls en zijn kabinet, met onder andere de verschillende gemeentebesturen in het arrondissement Antwerpen, de Feldkommandantur 675, de Feldkommandantur 520 en diverse organisaties (vb. het Rode Kruis), over onderwerpen zoals: het opstellen van de ‘vreemdelingenlijsten’ (o.a. lijsten met Joodse inwoners van diverse nationaliteiten), de uitwijzingsbevelen voor Joden, de Jodenverordeningen, de uitsluiting van J...

 9. "Jodenregister van Antwerpen". Jewish Register of Antwerp. Series.

  The Jewish Register of Antwerp contains the forms drawn up by the municipality of Greater Antwerp. The index cards contain following data: surname, first names, date and place of birth, nationality, profession, religion, name of grandparents, name of parents, name of children, date of arrival in Belgium and successive addresses.

 10. "Jodenregister van Sint-Jans-Molenbeek - Registre des Juifs de Molenbeek-Saint-Jean (Brussels)". Registration of Jews and selection of documents from municipal archives related to the registration.

  KD15_1. Circular letters concerning the registration (19 scans). KD15_2. Jewish Register. 554 scans of forms mentioning : surname, first names, date and place of birth, profession, nationality, religion and also name, date and place of birth and religion of the spouse, the parents, the grandparents and the children, date of arrival in Belgium, the country of immigration, address, date and place of registration, and the person’s signature. KD15_3. Alphabetical typed survey of registered Jews: names, place and date of birth, profession, adress (10 scans). KD15_4. Handwritten list of registere...

 11. "Räumung". File cards regarding the clearance of Jewish houses in Antwerp. Series.

  Index cards referring to the spoliation files of Jewish houses in Antwerp. Each index card mentions the name, adress, date of spoliation, and file number. The cards are a finding aid to the actual extended files, which are missing since the war.

 12. "Registre des Juifs de Belgique - Jodenregister van België". Jewish register of Belgium. Series.

  The German decree of 28 October 1940 made it compulsory for all Jews older than 15 to enrol in the Jewish Register of the place where they were domiciled. The forms contain following information : surname, first names, date and place of birth, profession, nationality, religion and also name, date and place of birth and religion of the spouse, the parents, the grandparents and the children, date of arrival in Belgium, the country of migration, successive addresses, date and place of registration, and the person’s signature. Rarely was all the information filled out during the registration pr...

 13. "Reliques/Relieken". Series.

  The collection of relics comprises 3,048 envelopes containing personal documents confiscated by the SS camp administration upon the deportees’ arrival at the barracks. The documents range from photographs to letters, ID cards, diplomas, marriage certificates, etc. belonging primarily to 4,250 individuals and families deported via Transport XX until XXVI.

 14. "Transportliste". Deportation lists from Mechelen to Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Ravensbruck, Buchenwald and Vittel. Series.

  The carbon doubles of the original lists, discovered at the liberation of Dossin Barracks, contain the names of the deportees in the transports which took internees from Kazerne Dossin to Auschwitz-Birkenau (mainly), Bergen-Belsen, Buchenwald, Ravensbruck and Vittel (4 August 1942 until 31 July 1944). The list mentions names, place and date of birth, profession and date of inscription of the deportees. Some lists consist of the names of (recaptured) fugitifs and released Jews. After the war the same lists were corrected by the Directorate-General War Victims when identifying deportees.

 15. 1ste afdeling.

  In dit bestand noteren we de volgende dossiers: 1996/72 b, nr. 921 “Joods-vijandige betogingen” (1941); 1996/72 b, nr. 931 “Protest tegen joden” (1941); 1996/132, nr. 992 “tandarts Jacques Coëlho (enige joodse tandarts in West- en Oost-Vlaanderen)” (1942). Mogelijk zijn ook de dossiers 1996/150, nr. 776 P “Politie der vreemdelingen 1934 tot februari 1940”; 1996/150, nr. 949 B “Politie der vreemdelingen – Bestuursmemoriaal juli 1941 tot juli 1943”; en 1996/152, nr. 1093 C “Vreemdelingenpolitie: verlenging en hernieuwing van bewijzen van inschrijving in vreemdelingenregister – verblijfsverand...

 16. 2de afdeling.

  In dit bestand noteren we enkele dossiers inzake de anti-Joodse politiek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nr. 2/20-9856/5 handelt over “richtlijnen betreffende vreemdelingen en Joden” (1939-1942). Dossier nr. 2/20-9553/1 bevat briefwisseling over de Jodenverordeningen, circulaires van de gouverneur (o.a. over Joodse werknemers in de provinciale, gemeentelijke en intercommunale administraties), een namenlijst van de in de provincie ingeschreven Joden, … (1941). Onder nummer 2/20-9572/1 vinden we briefwisseling en een circulaire over de nationaliteit vermeld op identiteitskaarten van Joden (19...

 17. 3de afdeling.

  In het deelbestand 1905-1925 noteren we, onder de rubriek “Afgescheiden erediensten”, het pak 5839 betreffende “algemene zaken” (1901-1922) met mogelijk relevant materiaal. Het pak nr. 5840 bevat een (sub)dossier nr. 20418 “Israëlitische eredienst” (1907-1912). In pak nr. 5841 vinden we eveneens twee (sub)dossiers in verband met de joodse eredienst in Oostende: nr. 87605 (periode 1886-1892) en nr. 10807 (1902-1904). In deelbestand 1926-1929 vinden we in pak 6434 twee relevante (sub)dossiers: nr. 20172 bevat weddestaten van o.a. de joodse geestelijken te Oostende (1907); nr. 33566 bevat even...

 18. [Section Fonds administratifs] Archives du Service du Personnel de la Ville de Bruxelles.

  In doos 1 van het deelbestand inzake het personeel tijdens de Tweede Wereldoorlog vinden we een dossier (nr. 2) terug over het personeel van de stad Brussel inzake het opstellen van het zgn. Jodenregister. Het gaat o.a. om stukken betreffende vacatures voor “agents temporaires”, een lijst van ca. 5000 Joden, een lijst van ambtenaren die het Jodenregister opgemaakt hebben maar ontslagen werden op 28 december 1940 (met opgave van redenen zoals “extreme traagheid”), … Vermoedelijk bevinden zich nog voor deze gids relevante dossiers in het bestand, gezien de inventarisatie op moment van schrijv...

 19. [Section Fonds administratifs] Assistance publique et affaires sociales.

  In dit bestand bevinden zich enkele nummers die betrekking hebben op de prix Aron-Samdam (uitgereikt sinds 1929) en de verdeling van de opbrengsten van de legaten door de stad Brussel. Het gaat om stukken in verband met het beheer van de legaten van Lucien en Marianne Aron-Samdam, en de selectie van kandidaten en begunstigden. Nr. 163 bevat de grootboeken (1961-1986), die o.a. de datum, naam van de begunstigde, en de grootte van het geschonken bedrag vermelden. Onder nr. 164 vinden we de inschrijvingsformulieren (voor 1975-1988), waarin o.a. naam, voornaam, adres, geboortedatum, … worden op...

 20. [Section Fonds administratifs] Enseignement / Instruction publique.

  Ce fonds est divisé en trois séries. Dans la première série, Instruction Publique I, on notera deux dossiers : IP I 48 : Enseignement primaire, 1808-1881, École israélite ; et IP I 50 : Enseignement primaire : écoles primaires subsidiées, 1832-1862, contenant de la correspondance et des pièces diverses concernant l’école israélite ; dans la deuxième série, Instruction Publique II, on notera les dossiers suivants : IP II 7 : Enseignement primaire, école israélite et écoles confessionnelles, 1859-1880, I. École primaire israélite reprise par la ville (1859-1880). Correspondance, devis, plans,...