Archival Descriptions

Displaying items 81 to 100 of 106
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Puławach

  • State Repatriation Office. Puławy County Branch

  Okólniki, zarządzenia, 1945-1948, sygn. 1 Materiały pokontrolne, 1945-1950, sygn. 2 Ewidencja repatriantów i przesiedlanych, 1945-1946, sygn. 3-6 Wykaz majątków poniemieckich, 1946, sygn. 7 Zaświadczenia repatriacyjne, 1945, sygn. 8

 2. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Radzyniu Podlaskim

  • State Repatriation Office. Radzyń Podlaski County Branch

  Zarządzenia, 1945-1948, sygn. 1 Korespondencja, 1945-1946, sygn. 2 - dotyczy zatrudnienia repatriantów Materiały dotyczące akcji spółdzielczo-parcelacyjnej, 1947, sygn. 3 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1945-1948, sygn. 4-9, 15-18 - także sprawy dewastacji przyznanych gospodarstw Ewidencja Ukraińców, 1945, sygn. 11 Ewidencja gospodarstw poniemieckich i poukraińskich, 1945, sygn. 10, 12-14 Odpisy opisów mienia, 1946, sygn. 19

 3. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Tomaszowie Lubelskim

  • State Repatriation Office. Tomaszów Lubelski County Branch

  Materiały pokontrolne, 1945-1947, sygn. 1 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1945-1947, sygn. 2-4 Listy transportowe repatriantów ze Wschodu, 1946, b.d., sygn. 5-91 Sprawy dotyczące dewastacji przyznanych gospodarstw, 1946-1948, sygn. 92 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 93-137

 4. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Zamościu

  • State Repatriation Office. Zamość County Branch

  Orzeczenia odszkodowawcze (wtórniki), 1945, sygn. 1-10 Ewidencja repatriantów ze Wschodu i z Zachodu, 1944-1950, sygn. 11-33 Ewidencja osób poszukiwanych i poszukujących, 1945-1947, sygn. 34-41 - dotyczy też osób poszukiwanych za występki

 5. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego we Włodawie

  • State Repatriation Office. Włodawa County Branch

  Materiały pokontrolne, 1945-1948, sygn. 1 Rejestry orzeczeń i zaświadczeń, 1945-1947, sygn. 2-5 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1944-1947, sygn. 6-14 - także wykazy ewakuowanej ludności ukraińskiej Zaświadczenia repatriacyjne i przesiedleńcze, 1945-1949, sygn. 15-19 - także korespondencja Protokóły nadania gospodarstw repatriantom, 1945-1946, sygn. 20 Protokóły dotyczące mienia pozostawionego na wschodzie, 1945, sygn. 21-22 - sporządzone w oparciu o zeznania świadków Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 23-38

 6. Rada Żydowska w Lublinie

  • Judenrat in Lublin
  • Jewish Council in Lublin

  The collection contains documents including circulars and public announcements; minutes of meetings; reports on the work of the council to the German authorities; personal materials; documents on financial and economic matters, forced labour, aid to children, the poor and the needy; and lists of populations, resettled people, those employed in the labour camp at Lipowa Street, and the deceased.

 7. Rady żydowskie województwa lubelskiego - zbiór szczątków zespołów

  1. Rada Żydowska w Biskupicach, 1939-1942, 10 j.a., księgi protokółów Rady Żydowskiej w Biskupicach, członkowie i urzędnicy Rady, wykazy Żydów podlegających pracy przymusowej, spisy rodzin żydowskich zamieszkałych w Biskupicach i Trawnikach, Zydzi z Krakowa zamieszkali w wymienionych miejscowościach, sprawy finansowe i majątkowe 2. Rada Żydowska w Zamościu, 1939-1942, 8 j.a., sprawozdania finansowe Rady (1939-1940), wykaz statystyczny ludności żydowskiej zamieszkałej w Zamościu i powiecie zamojskim, wykazy nieruchomości żydowskich znajdujących się na tym terenie, sprawy finansowe i inne
 8. Sąd Niemiecki w Chełmie

  • Deutsches Gericht in Cholm
 9. Sąd Niemiecki w Lublinie

  • Deutsches Gericht in Lublin
 10. Starostwo Miejskie w Lublinie

  • Die Stadthauptmannschaft in Lublin
  • Office of the Lublin City Governor

  Kancelaria Starosty (Der Stadthauptmann), 1941-1944, 2 j.a. Dyrekcja Policji (Polizeidirektion), 1941-1944, 4 j.a. Urząd Kontroli Cen, Straż Przemysłowa (Amt für Preisüberwachung und Gewerbepolizei), 1941-1944, 6 j.a. Urząd Administracji Ogólnej i Finansów (Amt für Allgemeine und Finanzvewaltung), 1942-1944, 5 j.a. Referat Spraw Narodowościowych i Opieki (Referat Bevölkerungswesen und Fürsorge), 1940-1944, 50 j.a. Powiatowy Lekarz Weterynarii (Kreistierarzt der Stadt Lublin), 1940-1944, 5 j.a. Urząd do Spraw Gospodarki (Amt für Wirtschaft), 1940-1944, 40 j.a. Urząd do Spraw Budownictwa (Amt...

 11. Starostwo Powiatowe w Lublinie

  • Kreishauptmannschaft Lublin-Land
  • Office of the Lublin County Governor

  Okólniki i zarządzenia, 1939-1944, 10 j.a. (sygn. 1-10), Sprawy organizacyjne, osobowe, budżet, 1940-1943, 4 j.a. (sygn. 11-14), Sprawy gminne, podział administracyjny powiatu, 1940, 2 j.a. (sygn. 15-16), Sprawy poczty i komunikacji, 1940-1942, 2 j.a. (sygn. 17-18), Rozkazy policji i żandarmerii, 1939-1944, 6 j.a. (sygn. 19-24), Sprawy rejestracji zgonu więźniów, 1940-1942, 2 j.a. (sygn. 25-26), Prośby o zwolnienie z obozów jeńców wojennych, 1939-1940, 6 j.a. (sygn. 27-32), Sprawy zezwoleń na posiadanie broni, 1940-1941, 1 j.a. (sygn. 33), Zebrania, zgromadzenia, dochodzenia, 1939-1942, 6 j...

 12. Starostwo Powiatowe w Puławach

  • Kreishauptmannschaft Pulawy
  • Puławy County Governor’s Office

  Podania ludności polskiej, sygn. 1, Sprawy stowarzyszeń, sygn. 2, Informacje o volksdeutschach, sygn. 3, Sprawy ubezpieczenia chorobowego osób pochodzenia niemieckiego, sygn. 4, Nakazy karne, sygn. 5, Przepustki dla Niemców, sygn. 6, Przepustki nocne, sygn. 7 Sprawy ludności żydowskiej, sygn. 8, Sprawy przemysłu, sygn. 9, Sprawy rolnictwa, sygn. 10, Organizacja ochrony przeciwpożarowej, sygn. 11, Okólniki i zarządzenia, sygn. 12.

 13. Trzeci Oddział Konny SS-Policji w Chełmie

  • SS Polizei-Reiter-Abteilung III in Cholm

  Rozkazy i zarządzenia specjalne, 1941-1944, 8 j.a. Sprawy ogólno-organizacyjne, administracyjne, szkolenia (grupa A), 1941-1944, 11 j.a. Stan osobowy, urlopy, zaprowiantowanie i uzbrojenie (grupa B), 1942-1944, 12 j.a. Działalność Oddziału, straty, odznaczenia (grupa C), 1941-1944, 19 j.a.

 14. Urząd Okręgu Lubelskiego

  • Amt des Distrikt Lublin
  • Lublin District Office

  The collection contains i.a. a large quantity of documents of Referat do spraw żydowskich (Referat Judenfragen, Office for Jewish affairs, units 270-809) and Wydział administracji i pracy (Abteilung Innere Verwaltung und Abteilung Arbeit, Department of Administration and Labour), including lists of transports. These reference Lublin and many other places in the district, including Biłgoraj, Krasnystaw, Puławy, Radzyń and Zamość.

 15. Urząd Pracy w Chełmie

  • Arbeitsamt Cholm
  • Labour Office in Chełm

  Okólniki i zarządzenia w sprawach finansowych, 1939-1942, 1 j.a. Zestawienia i dowody rachunkowo-kasowe, karty pracy, 1940-1942, 5 j.a.

 16. Urząd Pracy w Lublinie

  • Arbeitsamt Lublin
  • Labour Office in Lublin

  Wydział I Administracja (Verwaltung), 1939-1944, 6 j.a. Wydział II Praca (Arbeitseinsatz), 1939-1944, 80 j.a. Wydział III Pomoc bezrobotnym (Arbeistslosenhilfe), 1940-1941, 2 j.a. Wydział IV Nadzór przemysłowy i sprawy powiernicze (Gewerbeaufsicht und Treuhänderangelegenheitem), bd., 1 j.a.

 17. Więzienie Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na Zamku w Lublinie

  • Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Lublin - Gefangenhaus
  • Prison of the Security Police and Security Service in Lublin

  Sprawy zmiany nazwy obozu na Majdanku, 1943, 1 j.a. Obliczenia stanu więźniów: notatki, wykazy, 1940-1944, 2 j.a. Odpisy nakazów karnych i wyroków, korespondencja, 1940-1944, 3 j.a. Dzienne wykazy więźniów (fragmenty), b.d., 1 j.a. Lista obecności straży więziennej, b.d., 1 j.a. Książka odwiedzin, 1940-1943, 1 j.a. Książki kuchenne i magazynowe, warsztaty, 1942-1944, 6 j.a. Książka pojazdów, 1942, 1 j.a. Plan budynku administracyjnego, 1941, 1 j.a.

 18. Wojewódzki Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lublinie

  • State Repatriation Office. Lublin Voivodship Branch

  Dział Ogólny, 1944-1951, 251 j.a. Dział Finansowo-Budżetowy, 1945-1951, 28 j.a. Dział Prawny, 1944-1949, 235 j.a. Dział Osadnictwa, 1944-1950, 171 j.a. Dział Etapowy, 1944-1950, 68 j.a. Dział Transportowy, 1945-1950, 44 j.a. Likwidatura WO PUR w Lublinie, 1944-1951, 43 j.a. Zaświadczenia repatriacyjne, 1945-1947, 46 j.a. Sprawy przydziału nieruchomości repatriantom, 1945-1949, 12 j.a. Akta osobowe, 1944-1951, 794 j.a.