Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 49
Holding Institution: Державний архів Дніпропетровської області
 1. Архівний відділ виконкому Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів

  • Archival department of the Executive Committee of Dnipropetrovsk Regional Council of People's Delegates
  • Arkhivnyi viddil vykonkomy Dnipropetrovskoi oblasnoi Rady narodnykh deputativ
  • Архивный отдел исполкома Днепропетровского областного Совета народных депутатов

  Files of inventories 1-add., 2 and 3 relate immediately to the World War II in the region and contain information about human losses and material damage during the German occupation, information about the structure of the occupation regime, population policies and the Holocaust. Inventory 1-additional (Opys 1 dodatkovyi). File 91/19. Correspondence with district branches of NKVD concerning compiling lists of establishments, organizations and enterprises which existed during the German-Fascist occupation in the region. 1944-45. 43 pages. File 94/21. Statements about annihilation of the Germa...

 2. Бюро забірних карток міської управи, м. Дніпропетровськ

  Розпорядження, циркуляри Дніпропетровської міської управи про інвентаризацію матеріальних цінностей, наднормову роботу, страхування робочої сили. Накази завідуючого бюро забірних карток про організацію бюро, режим роботи, утворення комісії для перевірки роботи бюро, норму оформлення карток на кожного обліковця та з особового складу. Листування з відділами міської управи та установами і організаціями з адміністративно-фінансових питань. Фінансові звіти, акти ревізій роботи бюро, перевірки каси, складу, договори з підприємствами та організаціями. Об'яви, оголошення, відомості, зведені відомос...

 3. Біржа праці, м. Дніпропетровськ.

  Картки явки осіб, зареєстрованих на біржі праці. Статистичні звіти про облік населення, кількість працівників, зайнятих на земляних роботах. Списки, заяви, довідки, повідомлення, посвідчення, доручення громадян

 4. Васильківська районна управа, с. Васильківка Васильківського району Дніпропетровської області.

  Накази з особового складу, розпорядження, інструкції райуправи про сільськогосподарське постачання. Зведення про хід сільськогосподарських робіт та заготівельні роботи в общинних господарствах та по району. Плани, звіти, листування про роботу та закриття шкіл району, вилучення забороненої літератури та підручників, протоколи нарад вчителів, анкети, заяви, автобіографії вчителів, списки неблагонадійних вчителів. Списки населення по селах району, платників податків, комуністів, комсомольців, військовополонених, громадян евакуйованих з м. Новоросійська, службовців райуправи та сільських управ ...

 5. Верхньодніпровська районна управа, м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області.

  Постанови та накази районної управи про введення гужової, трудової повинності для населення, землеустрій, здачу сільськогосподарських продуктів та худоби. Листування з сільуправами

 6. Гебітскомісаріат, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

  Накази, розпорядження, інструкції рейхскомісара України з питань землеустрою в общинних господарствах, розміщення лісозахисних смуг. Листування з управою Криворізького сільського району про організацію професійних та сільськогосподарських шкіл, списки учнів шкіл.

 7. Гебітскомісаріат, с. Межова Межівського району Дніпропетровської області.

  Листування з генералкомісаріатом, заготівельними конторами про постачання сільськогосподарських продуктів. Відомості про наявність зерна в общинних господарствах

 8. Гебітскомісаріат, с. Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області.

  Статистичні відомості про народжуваність, шлюби та померлих. Відомості про населення району

 9. Гебітскомісаріат, с. Фризендорф Фризендорфського району Дніпропетровської області

  Плани та відомості постачання молочних продуктів общинними господарствами

 10. Генеральний комісаріат, м. Дніпропетровськ.

  Циркуляри, інструкції та постанови Рейхкомісара України з питань робітничої, аграрної та фінансової політики. Дванадцять заповідей про відносини до російського населення на Сході. Накази, розпорядження, інструкції генералкомісара, гебітскомісарів, штадткомісара про дислокацію жандармських постів, боротьбу з партизанами, євреями, створення єврейської управи, арешти комуністів. Листування з Рейхскомісаріатом України, установами про навчальні плани та програми у школах і сільськогосподарських училищах, репертуар театрів, про вилучені із міського музею експонати. Звіти відділу пропаганди штадтк...

 11. Дніпропетровська міська поліція, м. Дніпропетровськ.

  Доступ до документів обмежений, документи знаходяться на таємному зберіганні.

 12. Дніпропетровська обласна комісія обліку збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками та їх співучасниками, м. Дніпропетровськ

  • Dnipropetrovsk Regional State Commission for Registration of Damage Caused by German-Fascist Invaders and Their Accomplices, city of Dnipropetrovsk
  • Dnipropetrovska oblasna komisiia obliku zbytkiv, zapodiianykh nimetsko-fashistskymy zagarbnykamy ta ikh spivuchasnykamy, m. Dnipropetrovsk

  Despite the Commission was focused primarily on collecting information on the material damage caused by the German occupiers, some part of collection are files containing materials about atrocities towards the civilian population of the region, including the Holocaust-related data. Inventory 1 (Opys 1) File 1. Directives, lists of personnel in charge in regional organizations, correspondence between regional commission and Extraordinary State Commission regarding sending commission statements and statements by individuals, who were evacuated from Dnipropetrovsk, to compensate the material d...

 13. Дніпропетровська обласна управа, м. Дніпропетровськ

  Постанови, накази, розпорядження відділу просвіти, промислового відділу, відділу заготівель обласної управи. Відомості про ВУЗи, науково-дослідні інститути м. Дніпропетровська, про відкриття учбових закладів. Статут товариства 'Просвіта'. Навчальні та календарні плани вищих учбових закладів, програми науково-дослідницької роботи. Плани, звіти, доповідні записки про роботу шкільного управління, шкільного сектора, шкіл. Біографії викладачів. Списки викладачів та співробітників навчальних закладів, шкіл, історичного музею, обласного архіву, бібліотеки. Зведені відомості та відомості про наявні...

 14. Дніпропетровська Українська допоміжна управа, м. Дніпропетровськ.

  • Dnipropetrovsk Ukrainian Auxiliary board, city of Dnipropetrovsk
  • Dnipropetrovska Ukrainska dopomizhna uprava, m. Dnipropetrovsk

  As an occupation authority body, Dnipropetrovsk City Board was involved into the Nazi population policy and the Holocaust. Below are selected files which contain occupation and Holocaust-related information. File 1. Orders by city board about its structure, introduction of rationing system, forbiddance to population to sell and exchange foods, license issuing. 60 pages. File 2. Orders and decrees by the German military commandant to population about punishment for signaling to Red Army, about forcible mobilization of population to compulsory public works. Plan for creation of industrial coo...

 15. Дніпропетровський міський житловий відділ № 7 Дніпропетровської міської управи, м. Дніпропетровськ

  Накази, розпорядження міської управи про мобілізацію населення на будівництво Запорізького шосе, зміни у соціальному страхуванні та комунальних тарифах, реєстрацію громадян, що прибули з Північного Кавказу. Документи касово-меморіального порядку. Прибутково-витратні ордери, баланси домоуправлінь, рахунки за квартирну плату. Списки мешканців, пенсіонерів, безробітних, жінок, що мають дітей для одержання хлібних карток, вугілля

 16. Дніпропетровський обласний комітет Комуністичної партії України

  • Dnipropetrovsk Regional Committee of the Communist Party of Ukraine
  • Dnipropetrovskyi oblasnyi komitet Komunystychnoi partii Ukrainy
  • Днепропетровский областной комитет Коммунистической партии Украины

  Inventory 4 (Opys 4) contains filed relating to the history of the German occupation regime, population policies and the Holocaust in the region during the World War II. Inventory 4 (Opys 4). File 4. Letters, informations, reports by the Regional Committee to the lower-level party and governmental bodies, city- and district Communist party branches about activities of military registration and enlistment offices, defense construction works and dislocation of military units, creation of destruction battalions, about atrocities committed by the occupiers and their accomplices. 1943. 66 pages....

 17. Дніпропетровський штадткомісар, м. Дніпропетровськ

  • Dnepropetrowsk Stadtkommissar
  • Dnipropetrovsk City Commissar
  • Dnipropetrovskyi shtadtkomisar, m. Dnipropetrovsk

  As an occupation German civil administration documentation, the collection contains the following files which are -- or potentially could be -- related to the Holocaust: File 1. Orders, decrees by Reichskommissariat Ukraine, gendarmerie and city board instructions about organization of gendarmerie, registration of anti-Soviet individuals, prohibition to Germans to marry persons of another ethnicity, reporting police and gendarmerie activities, fight against partisans, Jews, arrest of communists in Piatikhatskyi district. Minutes of propaganda staff meeting and gendarmerie officers meeting; ...

 18. Кам'янська районна управа, м. Кам'янське Дніпропетровської області.

  Особові рахунки членів общинних господарств.

 19. Кам'янський штадткомісаріат, м. Кам'янське Дніпропетровської області.

  Відомості про місячні витрати коштів та засобів виробництва на підприємствах